Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z RybnikaStrona główna

Budowa drogi Racibórz-Pszczyna

Strona internetowa inwestycji:

 

Budowa drogi Racibórz-Pszczyna

kliknij w obrazek, żeby przejść do strony

 

 


 


 

 

2017-06-05:


Kolejne miliony na drogi dla Rybnika

 

Pierwsze miejsce na liście projektów, które uzyskały dofinansowanie dla dróg wojewódzkich w drugim konkursie Zarządu Województwa Śląskiego! Miasto Rybnik otrzymało kolejne miliony do pozyskanych wcześniej blisko 300 mln dofinansowania do budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna.  Zarząd Województwa Śląskiego 31 maja rozstrzygnął drugi konkurs związany z dofinansowaniem dla dróg wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Partnerski projekt Miasta Rybnika i Miasta Żory obejmujący II etap budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku rybnickim znalazł się na pierwszym miejscu listy dofinansowanych projektów i otrzymał dofinansowanie w wysokości 9 997 446,74 zł. Z pełnymi wynikami można zapoznać się TUTAJ

 

 

Dofinansowany projekt składa się z 2 zadań:

  1. Budowy nowego śladu DW 935 na terenie Rybnika na odcinku od ul. Wodzisławskiej (tzn. od miejsca gdzie kończyć się będzie realizowany obecnie etap I) do ul. Sportowej w dzielnicy Niewiadom. Długość planowanego odcinka to 4,12 km. Droga została zaplanowana w identycznym standardzie jak etap I, tzn. 2 jezdnie po 2 pasy ruchu. Zaplanowano również budowę bezkolizyjnego węzła z ul. Grota-Roweckiego oraz ronda na skrzyżowaniu z ul. Sportową.

  2. Budowy drugiej jezdni na istniejącej DW 935 w Żorach na odcinku pomiędzy rondem Raciborskim a rondem Rowieńskim (część tzw. północnej obwodnicy Żor). Długość nowej jezdni wyniesie 0,7 km.

Wartość całej inwestycji wraz z planowanymi wykupami gruntów wynosi 152 136 970,85 zł, dofinansowanie to 9 997 446,74 zł, zaś wkład własny obu miast: 142 139 524,11 zł.

 

Informacje na temat Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna TUTAJ

 


 


2017-05-16:

 

 

Ruszyły prace przy budowie drogi Racibórz–Pszczyna

Wykonawca realizujący budowę drogi „Racibórz – Pszczyna” na odcinku przebiegającym przez Rybnik rozpoczął prace związane z tą historyczną inwestycją.28 kwietnia Miasto przekazało plac budowy, a firma niezwłocznie przystąpiła do działań.

 

 

Budowę rybnickiego odcinka drogi „Racibórz – Pszczyna” realizuje wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. z Zawiercia. Stosowna umowa podpisana została 25 kwietnia w rybnickim magistracie (więcej TUTAJ).

 

Firma zrealizuje dwa zadania – „Budowę Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna (etap I do IV) w Rybniku i Żorach” oraz „Budowę Drogi Śródmiejskiej na odcinku od Węzła Śródmiejskiego do skrzyżowania z ulicą Obwiednia Południowa w Rybniku”.

 

Zgodnie z zapowiedziami wykonawca rozpoczyna od prac przygotowawczych, związanych przede wszystkim z inwentaryzacją terenu, wyznaczeniem osnowy geodezyjnej, budową dróg serwisowych, placów składowych, przygotowaniem projektów ruchu tymczasowego. Harmonogram robót przewiduje wykonanie najpierw prac polegających na wzmocnieniu podłoży, fundamentowaniu, stabilizacji gruntów – efekt prac w części nadziemnej widoczne będą dopiero po kilku miesiącach.

 

Co ważne, prace będą wykonywane równolegle, a nie szeregowo, to znaczy w jednym czasie na wielu odcinkach. Inwestycja zakończona zostanie do  31 lipca 2019 r. Wartość umowy to 352 567 213,94 zł.

 

Za wszelkie utrudnienia, które mogą się zdarzyć w trakcie realizacji inwestycji – przepraszamy. Bieżące informacje na temat przedsięwzięcia TUTAJ.

 


 

 


2017-04-25:

 

Podpisano umowę na budowę drogi Racibórz – Pszczyna

We wtorek, 25 kwietnia, w Urzędzie Miasta Rybnika podpisana została umowa na budowę drogi „Racibórz - Pszczyna” na odcinku przebiegającym przez Rybnik. Po kilkuletnich przygotowaniach powstanie droga będąca nie tylko obwodnicą Rybnika, ale stanowiąca również ważną alternatywę dla innych dróg tej części regionu.

 


Zgodnie z podpisaną dziś umową  „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna (etap I do IV) w Rybniku i Żorach oraz budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od ul. Obwiednia Południowa w Rybniku do Węzła Śródmiejskiego”, bo tak brzmi pełna nazwa inwestycji, zakończona zostanie do  31 lipca 2019 roku. Wartość umowy to 352.567.213,94 zł.

 

Ze strony Miasta umowę sygnowali: Janusz Koper - zastępca Prezydenta Miasta Rybnika i Jacek Hawel – naczelnik Wydziału Dróg UM, Wykonawcę reprezentował Piotr Jurczyk – prezes Przedsiębiorstwa Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. z Zawiercia.

 

W spotkaniu wzięli również udział: Bronisław Jacek Pruchnicki – doradca prezydenta Żor, przez które przebiega 425-metrowy fragment drogi, Grzegorz Wolnik  – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego oraz przedstawiciele Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego, czyli Konsorcjum firm MP-Mosty Sp. z o. o i Drogowa Trasa Średnicowa S.A.

 

„Ta droga to dla Rybnika, oprócz poprawy układu komunikacyjnego, również niezwykle istotne zwiększenie dostępności do terenów przemysłowych miasta, otworzy ona nowe możliwości dla rozwoju gospodarczego naszego miasta” – podkreśla Janusz Koper, zastępca prezydenta Rybnika. „Mamy oczywiście pełną świadomość, że jest to duże i trudne zadanie. Budowany odcinek do przeszło 10 km drogi o charakterze drogi głównej przyspieszonej czyli dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pięć bezkolizyjnych węzłów komunikacyjnych, kilkanaście obiektów inżynieryjnych, kilkanaście przejść dla zwierząt oraz ekrany akustyczne” – wylicza J. Koper.

 

Wykonawcy budowy - spółce INTERCOR, już w najbliższy piątek, 28 kwietnia przekazany zostanie plac budowy. Prace będą wykonywane równolegle, a nie szeregowo, to znaczy w jednym czasie na wielu odcinkach. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, przeszło 10 kilometrów drogi będzie wybudowane w 1,5 roku. To oznacza, że powstawać będzie blisko kilometr drogi miesięcznie.  

 

„Na początku nie będzie też widać spektakularnego postępu w tych pracach, ponieważ wykonywane będą prace polegające na wzmocnieniu podłoży, wykonywaniu fundamentowania, stabilizacji gruntów. Dopiero po kilku miesiącach naszej pracy będzie widać jej efekt powyżej ziemi” – mówi Piotr Jurczyk, prezes Przedsiębiorstwa Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. „Zaczynamy od wykonania prac związanych z inwentaryzacją terenu, wyznaczeniu osnowy geodezyjnej, budowaniu dróg serwisowych, placów składowych, przygotowaniu projektów ruchu tymczasowego i wielu innych prac przygotowawczych” – dodaje.

 

W przypadku inwestycji tych rozmiarów wiadomo, że w trakcie prac nie obędzie się bez trudności technicznych. Jak podkreśla prezes Jurczyk „przechodzimy przez teren bardzo zurbanizowany, wiele przejść z drogami lokalnymi i wojewódzkimi, węzeł z drogą krajową, trzy przejścia przez linie kolejowe. Duże znaczenie będą też miały warunki atmosferyczne.”

 

Sygnatariusze umowy zgodnie podkreślają, że największe znaczenie dla sprawnego przebiegu inwestycji będzie miała ścisła współpraca pomiędzy zamawiającym, wykonawcą i inżynierem kontraktu, to bowiem podstawa realizacji jakiejkolwiek inwestycji, przekładająca się na końcowy sukces.

 

Fot. Troszka

 


 


2016-12-20: 

 

Blisko 300 mln unijnego dofinansowania na budowę przeszło 10 kilometrów rybnickiego odcinka drogi Racibórz-Pszczyna stało się faktem – umowa w tej sprawie podpisana została 20 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Rybnika.Dokument sygnowali Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa oraz Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera, w obecności Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorza Wolnika.

 

„Dzisiejszy dzień potwierdza, że marzenia się spełniają – mówi  marszałek Wojciech Saługa – „Rybnik obraca się w kierunku autostrady i zbliża do aglomeracji katowickiej. Stajemy się jednym, coraz bardziej zwartym organizmem. Gratuluję Rybnikowi możliwości realizacji tej inwestycji, a przede wszystkim dobrze i na czas przygotowanego projektu, czego efektem jest najwyższa dotacja unijna przyznana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.”

 

Projekt „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap I”, dofinansowany został kwotą 289 989 933 zł (łączna wartość projektu to 433 700 000 zł). To największa  dotacja unijna w historii miasta i jednocześnie największa dotacja, jaką kiedykolwiek przyznano pojedynczemu projektowi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Podpisanie umowy o dofinansowanie formalnie kończy wieloletni proces starania się o dotację unijną, której odpowiednia wysokość warunkowała rozpoczęcie tej oczekiwanej przez wielu rybniczan inwestycji.

 

Jak podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera: „Budowa przebiegającego przez Rybnik odcinka drogi Racibórz-Pszczyna to skok cywilizacyjny dla naszego miasta. Ta droga to łącznik z aglomeracją ostrawską i katowicką, który umożliwi szybkie połączenie miasta z całym regionem. To również szansa dla rozwoju biznesu, a w efekcie stworzenie nowych miejsc pracy i poprawa komfortu życia - kwestie dla Rybnika priorytetowe.”

 

Przewodniczący Sejmiku Grzegorz Wolnik dodaje: „To gigantyczny skok do przodu, nie tylko ze względu na usprawnienia w zakresie komunikacji Rybnika z resztą  regionu, również wyjątkowa szansa na otwarcie się dostępu do nowych terenów inwestycyjnych. Można wręcz powiedzieć, że w pewnym sensie autostrada wchodzi do Rybnika.”
Fot. W. Troszka

Fot. W. Troszka

Fot. W. Troszka

 

I etap budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik obejmuje budowę 10,22 km drogi od ronda Raciborskiego w Żorach do ul. Wodzisławskiej w Rybniku. Planowana droga będzie drogą klasy GP (główna przyspieszona) o przekroju 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu).

 

Trasa będzie całkowicie bezkolizyjna – pięć skrzyżowań z kluczowymi drogami niższego rzędu będzie wykonane w formie węzłów. W celu usunięcia kolizji z drogami, liniami kolejowymi oraz ciekami wodnymi powstanie 13 obiektów mostowych (2 mosty i 11 wiaduktów). Inwestycja usprawni dojazd do autostrady A1 i odciąży centrum miasta od ruchu pojazdów. Kluczowym rezultatem projektu będzie znaczne skrócenie czasu przejazdu przez Rybnik.

 

Rozpoczęcie budowy planowane jest wiosną 2017 roku, realizacja inwestycji powinna się zakończyć w roku 2019.

 


Przebieg drogi Racibórz-Pszczyna (kliknij w obrazek, żeby powiększyć)

Droga w liczbach (kliknij w obrazek, żeby powiększyć)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020

 

  

 

 2016-04-28:

 

 Budowa rybnickiego odcinka drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna coraz bardziej realna. 19 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekt Miasta Rybnika do dofinansowania, przyznając 289 989 933,34 zł.

 

 

Budowa drogi Racibórz-Pszczyna to dla Rybnika ogromna szansa na cywilizacyjny skok. InwestycjaPrezydent Rybnika Piotr Kuczera prezentuje przebieg drogi usprawni dojazd do autostrady A1 i odciąży centrum miasta od ruchu pojazdów. Kluczowym rezultatem projektu będzie znaczne skrócenie czasu przejazdu przez Rybnik.

 

Ta droga to jest łącznik z aglomeracją ostrawską i katowicką, jest to szybkie połączenie miasta Rybnika z tymi obszarami. Dla przyszłości, rozwoju biznesu, miejsc pracy, komfortu życia w mieście jest to sprawa podstawowa. Do tego zadania zgodnie z deklaracjami dokładamy drogę Śródmiejską. Przed nami dużo pracy, ale zaczynamy inwestycję, która zmieni Rybnik na lepsze – podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

 

Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki intensywnym działaniom Miasta w wielu obszarach. W minionym roku dokonany został podział planowanej koncepcji na dwa zadania, stworzono też sprawny montaż finansowy w oparciu o środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,, zabezpieczono pieniądze na odszkodowania dla mieszkańców. Kluczowe były jednak przede wszystkim skuteczne starania o unijne dofinansowanie, co jest ogromnym sukcesem miasta: 

 

Biorąc pod uwagę listę projektów, które uzyskały odpowiednią liczbę punktów do dofinansowania, bezsprzecznie jesteśmy liderem w województwie, jest to też najwyższe dofinansowanie, jakie zostało przyznano miastu Rybnik w historii – wyjaśnia  Piotr Kuczera.

 

Dofinansowanie obejmuje budowę 10,22 km drogi od ronda Raciborskiego w Żorach do ul. Wodzisławskiej w Rybniku. Planowana droga będzie drogą klasy GP (główna przyspieszona) o przekroju 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu).

 

Trasa będzie całkowicie bezkolizyjna – skrzyżowania z kluczowymi drogami niższego rzędu będą wykonane w formie węzłów. W celu usunięcia kolizji z drogami, liniami kolejowymi oraz ciekami wodnymi powstanie 13 obiektów mostowych (2 mosty i 11 wiaduktów).

 Planowany przebieg drogi (kliknij, żeby powiększyć)

 

 

Decyzja o ostatecznym przyznaniu Rybnikowi dofinansowania uzależniona jest teraz od pozytywnej opinii  Komisji Europejskiej:

Kończy się postępowanie na szczeblu marszałka jeżeli chodzi o przyznanie środków finansowych,  potem czeka nas ratyfikacja przez Brukselę, decyzja zapadnie w ciągu najbliższych miesięcy. Jest to pewnego rodzaju niepewność, ale spodziewamy się, że skoro projekt został pozytywnie zarekomendowany przez stronę polską, to problemów w Brukseli nie będzie – wskazuje Janusz Koper, zastępca Prezydenta Rybnika. 

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, w tym roku powinny zakończyć się kwestie formalne oraz sprawy związane procedurami przetargowymi. Na przełomie 2016/2017 roku Miasto powinno przystąpić do budowy. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2020 r., ale czas realizacji może zostać skrócony.

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych etapów inwestycji:

 

Budowa drogi Racibórz-Pszczyna 


 

Przeczytaj również:


 

Posłuchaj:


Prezydent Piotr Kuczera o znaczeniu inwestycji dla Rybnika.


WMA (380 KB)

Prezydent Piotr Kuczera o terminach związanych z realizacja inwestycji.


WMA (1 127 KB)

Zastępca Prezydenta Rybnika Janusz Koper na temat zakresu inwestycji.


WMA (649 KB)

Zastępca Prezydenta Rybnika Janusz Koper o ratyfikacji projektu w Brukseli.


WMA (491 KB)

B. Kozieł na temat procedury związanej z przedłożeniem projektu Rybnika w Komisji Europejskiej.


WMA (830 KB)


ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy.
Sokrates
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer
GWIAZDY w RYBNIKU

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

   Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt