Program - kliknij, żeby zobaczyć plakat

 

Imprezy dodatkowe - kliknij, żeby powiększyc


   

Strona główna -> Czas wolny -> Dni Rybnika -> Dni Rybnika 2010 - Promocja Kultury Ziemi Raciborsko-Rybnickiej -> O projekcie

O projekcie

Projekt „Promocja kultury ziemi raciborsko-rybnickiej”, który realizowany będzie wspólnie przez Rybnik i Racibórz pozyskał dofinansowanie  w wysokości 1 330 705,95 zł.Wspólny wniosek Rybnika i Raciborza znalazł się na liście projektów do dofinansowania dla działania 4.3 Promocja kultury, Priorytetu IV Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Całkowity koszt projektu wynosi: 1 606 837,50 PLN.


Założeniem wspólnego przedsięwzięcia obu miast jest popularyzacja tradycji i kultury regionu, a także umacnianie więzi partnerskich pomiędzy Rybnikiem a Raciborzem.


W ramach projektu w Rybniku i Raciborzu zorganizowanych zostanie szereg imprez kulturalnych, mających na celu wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej regionu raciborsko-rybnickiego, a jednocześnie wypromowanie obu miast jako wiodących ośrodków kultury w tej części województwa śląskiego.

  Już w połowie ub. roku, o wspólnym projekcie opowiedzieli dziennikarzom prezydenci Rybnika Adam Fudali oraz Raciborza Mirosław Lenk, na konferencji prasowej, jaka odbyła się w rybnickim magistracie. Fot. L. Tyl

  

Organizacja imprez kulturalnych w ramach projektu zostanie poprzedzona kampanią promocyjną, w ramach  której zaplanowano:
• artykuły i ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej
• spoty reklamowe w radiu o zasięgu regionalnym
• informacje i zapowiedzi w lokalnej i regionalnej telewizji
• kampania billboardowa - w miarę możliwości przy głównych arteriach komunikacyjnych Województwa Śląskiego,
• plakaty, ulotki informujące o projekcie, wydany folder także w językach obcych,
• informacja na stronach internetowych miast oraz na innych stronach internetowych,
• produkcja filmu promującego projekt i kulturę Ziemi Raciborsko-Rybnickiej do emisji w mediach elektronicznych


Kampania będzie prowadzona na terenie całego województwa, co odpowiada głównej grupie docelowej projektu. Charakter imprez dobrano pod kątem dotarcia do jak najszerszego spektrum publiczności (od najmłodszych dzieci, poprzez młodzież, osoby dorosłe, aż do osób starszych) prezentując przy okazji dorobek kulturalny ziemi raciborsko-rybnickiej.
W ramach projektu ujęto zarówno imprezy cykliczne odbywające się od wielu lat, które gwarantują wysoki jego poziom, jak i nowe propozycje kulturalne, które powinny cieszyć się powodzeniem wśród odbiorców.   Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

   
HONOROWY PATRONAT:

Przewodniczący

Parlamentu Europejskiego

prof. Jerzy Buzek

   

PATRONI MEDIALNI:

 

Radio90

 

  TVP Katowice

 

Polska. Dziennik Zachodni  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt