GOSPODARKA:

   

Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Rozwój kompostowni odpadów w Rybniku

Rozwój kompostowni odpadów w Rybniku   

Przedmiotem projektu pn. "Rozwój kompostowni odpadów w Rybniku", realizowanego w ramach Działania 5.2. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, jest modernizacja miejskiej kompostowni odpadów zielonych w Rybniku. Projekt polegał na utwardzeniu placu do składowania drewna i odpadów, co w konsekwencji zwiększył powierzchnię składowania odpadów. Dodatkowo w ramach inwestycji zakupione zostały wysoko specjalistyczne urządzenia : rozdrabniarko-mieszarka i ładowacz samobieżny, który umożliwia zwiększenie wydajności kompostowni. Ilość przetworzonych odpadów: 3 000 Mg/rok. Projekt przyczyni się do ograniczenia ilości odpadów biodegradalnych ( w szczególności drewna i odpadów zielonych) deponowanych w środowisku).


Finansowanie projektu:
Całkowity koszt realizacji projektu: 843 842,65 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 722 422,40 zł (81,14%)
 
Harmonogram realizacji:
Termin realizacji: 2008 - 2010


Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać...
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt