GOSPODARKA:

   

Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika

Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzctwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII "Transport" Działanie 7,2 "Transport Publiczny".

 

Projekt polega na wdrożeniu systemu informowania podróżnych korzystajacych z komunikacji miejskiej na terenie Miasta Rybnik. W jego ramach planuje się zakup odpowiedniego serwera wraz z oprogramowaniem oraz instalację na 167 przystankach na terenie Rybnika elektronicznych tablic, które będą informować pasażerów korzystających  z komunikacji zbiorowej o faktycznej godzinie odjazu autobusu. Projekt stanowi naturalne dopełnienie systemu elektronicznej obsługi w transporcie publicznym na terenie Rybnika wdrożone wcześniej lub obecnie wdrażane: elektroniczny bilet, system pozycjonowania
autobusów, monitoring wizyjny, system alarmowy. Wyłonienie wykonawcy jest na etapie umieszczenia ogłoszenia. Planuje się, ze dostawa i uruchomienie systemu nastąpi w IV kwartale 2010 r. Natomiast dostawa, montaż i uruchomienie elektronicznych tablic informacyjnych postepowanie będą sukcesywnie od stycznia 2011 r. do grudnia 2012 r. z uwzglednieniem wcześniejszego wykonywania prac ziemnych na remontowanych odcinkach dróg.

 

 

Data podpisania umowy: 25.03.2010 r.

 

Finansowanie projektu: 

Całkowita wartość projektu: 3.116.864,08 zł
Wartość dofinansowania: 2.649.334,46 zł co stanowi 85 % wartości projektu
Wkład własny: 467.529,62 zł co stanowi 15 % wartości projektu

 

Okres realizacji:
rzeczowe rozpoczęcie realizacji: 25.01.2011 r.
zakończenie rzeczowe realizacji: 15.11.2012 r.   

Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać...
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt