GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko -> Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku

Cele projektu

   Niniejszy projekt wpisuje się w założenia Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika przyjętej Uchwała Rady Miasta Rybnika w dniu 19 czerwca 2000 roku, również w Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020, przyjęta 4 lipca 2005 r. przez Sejmik Województwa Śląskiego. Projekt zgodny jest także z programem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2005-2007-2013 oraz Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012, jak i Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015.

 

   Strategia dotycząca Miasta Rybnik wyznacza 3 domeny strategiczne: „Rybnik – Centrum Regionu”, „Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw” oraz „Jakość życia”, które mają stanowić dopełnienie generalnego celu rozwoju Rybnika określanego jako „Kształtowanie silnego i atrakcyjnego ośrodka oddziałującego na środkowo-zachodnią część Województwa Śląskiego”. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego przewiduje 3 pola strategiczne rozwoju województwa śląskiego. W ramach pola „infrastruktura, aspekty przestrzenne, środowisko” wyznaczono priorytet „Transport, komunikacja i informacja”, który jako niezbędne definiuje działania związane z poprawą jakości infrastruktury transportowej w celu obniżenia kosztów transportu, zmniejszenia zagęszczenia i skrócenia czasu podróży, zmniejszenia obciążeń środowiskowych generowanych przez transport, jak również poprawy stanu bezpieczeństwa w transporcie. Kolejne programy związane z projektem koncentrują się na wzmacnianiu nośności dróg krajowych do 115 kN/oś, przebudową odcinków dróg pod kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu, poprawie warunków przejazdu dla ruchu tranzytowego i obsługi ruchu w dużych miastach oraz podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców Polski.

Program Infrastruktura i Środowisko
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Krytyka, to zemsta umysłów jałowych nad twórczymi.
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt