GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko -> Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku

Przedmiot projektu

Projekt będzie stanowił dokończenie szeregu inwestycji wykonanych w latach 2005-2008 na drodze krajowej nr 78 na odcinku przebiegającym przez Rybnik. W ramach projektu przewidziano następujące zadania inwestycyjne

  • Przebudowę DK 78 na odcinku od granic Rybnika z Miastem Radlin do ronda Północnoirlandzkiego  (bez przebudowanego w latach 2005-2007 wiaduktu) na długości 3,98 km w ciągu ul. Wodzisławskiej. W ramach projektu konstrukcja nawierzchni ulicy zostanie przystosowana do ruchu pojazdów o obciążeniu 115kN na oś. Szerokość jezdni generalnie nie ulegnie znaczącej zmianie. Powstaną dodatkowe zatoki autobusowe. Zaprojektowano przebudowę chodników o łącznej długości 0,65 km,  budowę kanalizacji deszczowej o długości 2,16 km oraz budowę oświetlenia ulicznego na odcinku 1,5 km i jego przebudowę,
  • Przebudowę DK 78 na odcinku od Ronda Wodzisławskiego do Ronda Dorsten na długości 1,18 km- ul. Reymonta i ul. Kotucza. Konstrukcja przedmiotowych odcinków zostanie przystosowana do ruchu pojazdów o obciążeniu 115 kN/oś. W ramach zaplanowanych prac przewidziano również przebudowę istniejących chodników oraz zatok autobusowych.
  • Przebudowę wiaduktu nad koleją w ciągu DK 78- ul. Gliwicka. Celem przebudowy jest poszerzenie wiaduktu poprzez wykonanie na nim dodatkowego pasa ruchu, wykonanie poszerzonych chodników oraz podniesienie nośności obiektu do klasy obciążeń „A” wg normy PN-85/S-10030 Obiekty mostowe.
Program Infrastruktura i Środowisko
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Krytyka, to zemsta umysłów jałowych nad twórczymi.
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt