GOSPODARKA:

   

Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika...

Cele projektu

Niniejszy projekt jest jednym z czterech zadań Projektu Kluczowego pn. „Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim- budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935” realizowanego pozakonkursową ścieżką realizacji projektów w ramach Priorytetu VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,-Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Podstawowym celem wszystkich zadań w ramach projektu kluczowego jest dostosowanie poszczególnych elementów układu drogowego w Rybniku i Żorach do powstającej obecnie autostrady A1. Z tego też powodu wsparciem w ramach niniejszego projektu objęta jest m.in. budowa obwodnicy północnej miasta Rybnika, która ma za zadanie wyprowadzić część ruchu tranzytowego z centrum miasta i odciążyć w ten sposób DW 935, która ta z kolei stanowić będzie główny szlak dojazdowy do węzła „Rowień” na autostradzie A1.   

Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz. One przyjdą same.
Phil Bosmans
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt