GOSPODARKA:

   

Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika...

Przedmiot projektu

Projekt obejmuje budowę odcinka obwodnicy północnej miasta Rybnik od ul. Budowlanych do skrzyżowania ul. Rudzkiej (DW 920) i ul. Podmiejskiej (droga powiatowa łącząca DW 935 z DK 78). Planowany odcinek o długości 2 137 m, będzie drogą klasy Z ½. Dla projektowanego odcinka obwodnicy przyjęto prędkość projektową Vp=50 km/h oraz kategorie obciążenia ruchem KR5. Konstrukcję nawierzchni przyjęto dla dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi pojazdu w wysokości 100 kN/oś.   

Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Choć mało kto jest Cezarem, to jednak każdy raz w życiu stoi przed swoim Rubikonem.
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt