GOSPODARKA:

   

Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika...

Zakres prac

Zakres prac:

  • budowa projektowanego odcinka jako drogi jednojezdniowej dwupasmowej o szerokości jezdni 7,0 m w przekroju ulicznym oraz 7,0 m + 2x0,5 m w przekroju drogowym,
  • budowa dwóch skrzyżowań o ruchu okrężnym – rond – na skrzyżowaniu ul. Budowlanych z projektowanym odcinkiem (średnica zewnętrzna 40,0 m) oraz na skrzyżowaniu projektowanego odcinka z planowanym łącznikiem ul. Storczyków – Energetyków (średnica 37,0 m),
  • przebudowa skrzyżowań w miejscach przecięcia pozostałych istniejących dróg z projektowanym odcinkiem wraz ze zmianą geometrii oraz korektą wysokościową,
  • budowa 4 zatok autobusowych, 3 placów do zawracania oraz 2 miejsc postojowych dla służb komunalnych,
  • budowa chodników o szerokości od 2,0 do 3,0 m na długości 0,93 km oraz ciągów pieszo-rowerowych o szerokości 3,5 m na długości 0,81 km,
  • budowa odwodnienia drogi, rowów przydrożnych oraz przepustów w miejscach przecięcia przez drogę istniejących cieków i regulację rowów poprzecznych,
  • budowa oświetlenia drogowego – 92 szt.,
  • przebudowa urządzeń WN oraz urządzeń elektroenergetycznych, przebudowa urządzeń teletechnicznych oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej.


   

Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Czuć ból - znaczy być żywem. Nie ma życia bez cierpienia.
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt