GOSPODARKA:

   

Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Rybnika Kłokocin...

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Rybnika Kłokocin. Inwestycja ta ma poprawić parametry dróg oraz obiektów inżynieryjnych w tym rejonie oraz ułatwić dostęp do znajdujących się w dzielnicy terenów inwestycyjnych.
W ramach przedsięwzięcia modernizowane będą odcinki ulic Włościańskiej (droga powiatowa) o długości 295 m i Poligonowej (droga gminna) o długości 626 m, a także przebudowany zostanie wiadukt drogowy nad torami kolejowymi w ciągu ul. Włościańskiej. Przebudowa zostanie również przynależna drogom infrastruktura techniczna. W ramach niniejszego projektu planuje się także wykonanie oświetlenia ulicznego oraz systemu kanalizacji.   

Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Łatwe do przeprowadzenia są tylko zmiany na gorsze.
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt