GOSPODARKA:

   

Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Rybnika Kłokocin...

Zakres prac


Zakres prac:

  • podniesienie nośności przebudowywanych dróg – dostosowanie konstrukcji nawierzchni ulic istniejących dla kategorii ruchu KR5  (wykonanie podbudowy z kruszywa oraz warstwy wiążącej z asfaltobetonu i ścieralnej z SMA),
  • poszerzenie chodników na długości 626 m, wykonanie nowych chodników o długości 383 m i ciągów pieszo-rowerowych na długości 400 m, przebudowanie i utwardzenie poboczy na długości 1630 m,
  • modernizacja wiaduktu drogowego- przystosowanie konstrukcji do nośności 115 kN/oś,
  • wykonanie oświetlenia ulicznego,
  • wykonanie systemu kanalizacji


   

Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości.
Paulo Coelho
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt