GOSPODARKA:

   

Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Rybniku-Boguszowicach - I etap

Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Rybniku-Boguszowicach - I etap

Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013

Nr i nazwa priorytetu programu operacyjnego:
6. "Zrównoważony rozwój miast"

Nr i nazwa działania / poddziałania:
6.2.1 "Rewitalizacja - duże miasta"

 

Wartość projektu: 4.764.643,99 zł w tym wysokość dofinansowania 3.995.153,98 zł(83,85%)


Okres realizacji: maj 2009 - styczeń 2010 r.

 

Ogólna charakterystyka obiektu:
Powierzchnia zabudowy: 2.324,40 m2
Powierzchnia użytkowa: 3.920,90 m2
Kubatura: 28.500,00 m3

 

Elementy projektu objęte dofinansowaniem:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Realizacja: 2007 r.
Wykonawca: Jednostka projektowa "PROJEKT 3" s.c., 44-200 Rybnik, ul. Kusocińskiego 5

2. Remont parkietu sali głównej; demontaż istniejącego i ułożenie nowego parkietu, cyklinowanie, odtworzenie linii boisk i lakierowanie. Realizacja: 2007 r. 
Wykonawca: Zakład Obróbki i Handlu Drewnem, 36-122 Dzikowiec 110

3. Remont sanitariatów. Wykonanie remontu 1 węzła szatniowo-sanitarnego obejmującego wymianę instalacji wod-kan i elektrycznej oraz roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe (wymiana stolarki wewnętzrnej, wymiana okładzin z płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach, roboty malarskie). Realizacja: 2007 r.
Wykonawca: Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa, 44-200 Rybnik, ul. Wysoka 15/17

4. Termomodernizacja i remont części pomieszczeń. W zakresie termomodernizacji zostały docieplone ściany zewnętrzne (murowane i stropy podcienia płytami z wełny mineralnej gr. 12 cm, obudowa konstrukcji stalowej warstwowymi płytami z blachy stalowej ocynkowanej i fabrycznie lakierowanej z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 12 cm) oraz dach w poziomie stropu nad pomieszczeniami użytkowymi matami z wełny mineralnej gr. 20 cm. Częściowo wymieniona została konstrukcja stalowa elewacji. Wymieniona została w 100% stolarka okienna oraz drzwi zewnętrzne, wykonano nowe tynki strukturalne.
W zakresie remontu pomieszczeń modernizacja obejmowała całe zaplecze administracyjne i sanitarno - szatniowe na poziomie parteru, halę główną (obudowa sufitu i ścian) oraz pomieszczenia ochrony i nowy węzeł sanitarny na poziomie przyziemia. Zainstalowana została przyschodowa, zewnętrzna platforma dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym. Łącznie z robotami budowlanymi wykonano wymianę instalacji wewnętrznych w zakresie instalacji elektrycznej, wod -kan, c.o., wentylacji mechanicznej oraz sieci strukturalnej; zabudowano węzeł wymiennikowy na potrzeby c.o.
Realizacja 2009 - 2010 r.
Wykonawca: P.R.B "ERBUD" sp. z o.o., 44-207 Rybnik , ul. Podmiejska 71stare sanitariaty

stara elewacja

wyremontowane sanitariaty

odnowiony korytarz

odnowiona fasada

odnowiona fasada
  

   

Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać...
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt