GOSPODARKA:

   

Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych

Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych

Umowę podpisano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V "Środowisko", Działanie 5.2 "Gospodarka Odpadami".

Projekt został wybrany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.


Umowa nr WND-RPSL.05.02.00-00-028/09-00 nr projektu 762


 

Całkowita wartość projektu: 1.732.712,98 zł
Dofinansowanie: 85 %
Wartość dofinansowania: 1.472.806,03 zł

Wkład własny: 481 428,64 zł
Okres realizacji projektu: 2008 - 2011

 

 

Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie warunków do odyskiwania odpadów gruzowych w miejscu ich wytworzenia czyli na terenie Miasta Rybnika zgodnie z normami prawnymi wynikającymi z obowiązujących przepisów.

 

Celem ogólnym projektu jest ochrona oraz poprawa jakości środowiska poprzez ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku.

 

Realizacja projektu umożliwi również osiągnięcie celów pośrednich:

  • redukcja ilości odpadów deponowanych w środowisku, poprzez poddawanie ich odzyskowi na terenie Rybnika,
  • ochrona zasobów naturalnych środowiska,
  • obniżenie kosztów modernizacji infrastruktury drogowej,
  • redukcja kosztów deponowania odpadów na składowiskach komercyjnych oraz transportu odpadów na te składowiska,
  • zmniejszenie ruchu na drogach lokalnych i regionalnych,
  • utworzenie infrastruktury technicznej umożliwiającej zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta.
W wyniku realizacji projektu planuje się osiągnięcie następujących rezultatów:
  • przepustowości zakładów odzysku odpadów - 50 ton na dobę
  • ilość odpadów poddawanych odzyskowi - 7000 ton rocznie


   

Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, kogo dręczy myśl, że ktoś inny jest od niego szczęśliwszy.
(Seneka)
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt