GOSPODARKA:

   

Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granicy miasta

Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granicy miasta

 

Wartość całkowita projektu:  27 173 514,43 zł,


Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 22 208 997,93 zł


Zakończenie rzeczowej realizacji: 5.11.2012 r.

 

 

Przedmiot projektu

 

Projekt obejmuje przebudowę ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granicy miasta o długości 4,3 km. Dla projektowanego odcinka obwodnicy przyjęto prędkość projektową Vp=60 km/h oraz kategorie obciążenia ruchem KR5. Konstrukcję nawierzchni przyjęto dla dopuszczalnego nacisku na pojedynczą oś pojazdu w wysokości 115 kN/oś.

 

 

Cele projektu

 

Niniejsze przedsięwzięcie jest jednym z czterech zadań Projektu Kluczowego pn. "Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim - budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935" objętego pozakonkursową ścieżką realizacji projektów w ramach Priorytetu VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, znajdującego się na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych. Podstawowym celem wszystkich zadań w ramach projektu kluczowego jest dostosowanie poszczególnych elementów układu drogowego w Rybniku i Żorach do powstałej autostrady A1. Z tego też powodu wsparciem w ramach niniejszego projektu objęta jest m.in. przebudowa ulicy Żorskiej w Rybniku, która ma stanowić główny szlak dojazdowy do węzła "Rowień" na autostradzie A1.

 

 

Zakres prac

  • przebudowa i lokalne poszerzenie jezdni do 3 pasów ruchu,
  • przebudowa skrzyżowań ulicy Żorskiej z ulicą Ligocką, Sygnały i Gotartowicką na ronda (średnica zewnętrzna 35 m),
  • wybudowanie obustronnych chodników w przekroju ulicznym,
  • przebudowa i utwardzenie poboczy w przekroju drogowym,
  • wykonanie lewoskrętów,
  • budowa zatok autobusowych,
  • budowa przepustów, kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych oraz zabudowa zespołów urządzeń podczyszczających,
  • przebudowa sieci teletechnicznej i elektrycznej oraz budowa oświetlenia ulicznego,
  • przebudowa sieci wodociągowej.


   

Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać...
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt