GOSPODARKA:

   

Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Budowa systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach Miasta Rybnika - II etap

Budowa systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach Miasta Rybnika - II etap

 

Projekt "Budowa systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach Miasta Rybnika - II etap", realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.06.02.01-00-005/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI "Zrównoważony Rozwój Miast", Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja duże miasta, nr projektu 732.

 

 

Całkowita wartość projektu wg w/wym umowy: 2 145  694,63  zł brutto

Wydatki kwalifikowane: 2 145 694,63 zł brutto

Dofinansowanie w wysokości 85%: 1 823 840,43 zł brutto

Wkład własny w ysokości 15 %: 321 854,20 zł brutto

 

 

Przedmiotem  projektu była  rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego o: 10 kamer w dzielnicy Maroko-Nowiny, 4 kamery obserwujące w dzielnicy Śródmieście oraz 3 kamery w budynku Dworca PKP w dzielnicy Śródmieście. W ramach projektu zakupiono i zainstalowano sprzęt do korzystania z systemu  - multipleksery, monitory, okablowanie. Wykonana została kanalizacja teletechniczna do funkcjonowania monitoringu.

 

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa w rejonach najbardziej zagrożonych przestępczością, a w szczególności tą najbardziej uciążliwą dla przeciętnego mieszkańca.Kamera monitoringu
Kamera monitoringu

Kamera przy dworcu komunikacji miejskiej
Kamera przy dworcu komunikacji miejskiej

   
Centrala monitoringu
Centrala monitoringu

Kamera przy Placu Kopernika
Kamera przy Placu Kopernika


Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Szczęście to łza, którą się otarło i uśmiech, który się wywołało...
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt