GOSPODARKA:

   

Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku

Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku

Projekt "Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku", realizowany w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja Inwestycyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, ma na celu wypromowanie oferty inwestycyjnej obejmującej 3 sąsiadujące ze sobą obszary zlokalizowane w południowo-wschodniej części Rybnika w dzielnicy Kłokocin.


Poniższa mapa przedstawia lokalizację promowanego terenu
Poniższa mapa przedstawia lokalizację promowanego terenu

W ramach projektu planuje się następujące zadania promocyjne:

 1. Przygotowanie kampanii promocyjnej (przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych, a także projektu zabudowy stoiska wraz z usługami towarzyszącymi).
 2. Udział w targach zagranicznych "Exporeal" w Monachium - Niemcy.
 3. Udział w targach zagranicznych "MIPIM" w Cannes - Francja.
 4. Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii promocyjnej w prasie i TV w postaci artykułów sponsorowanych w prasie i spotów telewizyjnych, a także kampanii outdoorowej.

 

Cele projektu

Bezpośrednim celem projektu jest wzrost rozpoznawalności oferty inwestycyjnej miasta wśród inwestorów. Dotarcie z informacją o możliwości zakupu gruntów do jak największej grupy potencjalnych odbiorców powinno spowodować znalezienie odpowiednich nabywców, którzy po zakupie nieruchomości rozpoczną na niej działalność gospodarczą. W wyniku tego powstaną nowe miejsca pracy, które wygenerują dodatkowe dochody budżetu miasta.

Cel bezpośredni zadania jest zgodny z celem Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna RPO WSL na lata 2007-2013, jakim jest wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie poprzez promocję inwestycyjną związaną z organizacją lub udziałem w targach ofert inwestycyjnych i kampanii promujących tereny inwestycyjne, zarówno w kraju jak i za granicą.

 

Cele ogólne/pośrednie projektu można określić jako:

 • Zdobycie środków finansowych na wysokiej klasy materiały promocyjne,
 • Większa ilości inicjatyw gospodarczych, promocyjnych zachęcających do inwestowania: kampania promocyjna w kraju i zagranicą,
 • Zwiększenie wiedzy nt. dostępnych zasobów inwestycyjnych miasta,
 • Wypromowanie terenów inwestycyjnych w południowo-wschodniej części miasta,
 • Większa liczba potencjalnych inwestorów,
 • Wzrost liczby podmiotów prywatnych w branży przemysłowej i handlowej,
 • Wyższe dochody w budżecie miasta z tytułu podatków,
 • Większy poziom dywersyfikacji produkcji miejscowych przedsiębiorstw,
 • Wzrost atrakcyjności miasta dla obecnych i potencjalnych mieszkańców - wzrost liczby mieszkańców,
 • Aktywizacja bezrobotnych - spadek liczby długotrwale bezrobotnych.

 

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu będzie promocja terenów inwestycyjnych znajdujących się dzielnicy Kłokocin o łącznej powierzchni 31,2763 ha.

 

Finansowanie projektu

Całkowite koszty realizacji projektu: 1.742.150,00 zł brutto.

Suma kosztów kwalifikowanych: 1.677.490,00 zł brutto.

Wysokość finansowania kosztów kwalifikowanych z EFRR: 1.425.866,50 zł brutto (85%).

 

Działania podejmowane w ramach projektu

 

W ramach projektu przewidziano do realizacji następujące działania:

 

A. Przygotowanie wielobranżowej koncepcji zagospodarowania terenów inwestycyjnych.
Koncepcja zagospodarowania terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w południowo-wschodniej części Rybnika w dzielnicy Kłokocin oprócz części opisowej zawierać będzie również wizualizację, analizę wariantową nowych połączeń drogowych, analizę rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej oraz wstępną kalkulację kosztów.

 

B. Udział w targach inwestycyjnych

 1. Projekt i zabudowa stoiska wraz z usługami towarzyszącymi (usługi tłumaczy, hostessy, wykonanie, montaż, demontaż i transport stoiska, przechowanie, obsługa stoiska),
 2. Udział w targach Targi MIPIM w Cannes - marzec 2012 r.
 3. Udział w targach EXPOREAL w Monachium - październik 2012 r.

 

C. Materiały promocyjne

 1. folder z ofertą inwestycyjną (2000 sztuk)
 2. gadżety promocyjne (3000 sztuk)

D. Kampania promocyjna

 1. Spacer wirtualny w 3D wraz z aplikacją e-miasta dotyczącą terenu inwestycyjnego i otoczenia
 2. Produkcja spotu reklamowego
 3. Emisja spotu reklamowego w TVN 24, Polsat News
 4. Film reklamowy
 5. Promocja internetowa,
 6. Promocja prasowa,
 7. Kampania outdoorowa.
 8. Strona internetowa projektu

 

Dodatkowo projekt obejmie:

A. Opracowanie studium wykonalności,

B. Przygotowanie założeń dotyczących promocji terenu inwestycyjnego (projekty graficzne, logo, kolorystyka, nośniki) oraz opisu przedmiotu zamówienia dla postępowań realizowanych w ramach przetargów nieograniczonych w projekcie.

C. Zarządzanie projektem

 

Termin realizacji projektu: II kwartał 2011 - IV kwartał 2012r.   

Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać...
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt