GOSPODARKA:

   

Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku

Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku


   

Projekt „Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku” zrealizowano na podstawie umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-00-020/10-00w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, nr projektu – 953.

 

  • Całkowita wartość projektu wynosi: 14 292 351,22 zł brutto.
  • Wydatki kwalifikowane: 13 992 839,73 zł brutto.
  • Dofinansowanie w wysokości: 11 756 852,74 zł brutto.
  • Wkład własny w wysokości: 2 535 498,48 zł brutto.
  • Termin realizacji: 2010 – 2013. 

Przedmiotem projektu była budowa szkieletowej sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Rybnika wraz z publicznymi punktami dostępu do Internetu.

 

W ramach projektu wybudowano 59 km sieci w 13 z 27 dzielnic miasta,  stworzono 4 publiczne punkty dostępu do Internetu oraz połączono światłowodową siecią szerokopasmową 133 instytucje publiczne działające na terenie Rybnika.

 

Wybudowana infrastruktura pasywna będzie udostępniana na zasadach rynkowych wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym świadczącym usługi bezpośrednio dla mieszkańców oraz firm działających na terenie miasta.

   

Podstawowym celem projektu jest zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie Rybnika.

 

 

 


Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, kogo dręczy myśl, że ktoś inny jest od niego szczęśliwszy.
(Seneka)
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt