GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Dokończenie budowy krytej pływalni w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej

Dokończenie budowy krytej pływalni w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej

Koszt całkowity: 15.369 633,21 zł

Dofinansowanie:
-  ze środków EFRR w ramach RPO: 12 466 600,83 zł

- z budżetu państwa w kwocie 2 500 000,00 zł (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej).

  

  

Numer i nazwa Priorytetu Programu Operacyjnego: 6. Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

 

Okres realizacji: październik 2007 – maj 2010

  

Podstawowe informacje o obiekcie:

  • Powierzchnia zabudowy: 1.690,1 m2
  • Zmodernizowana powierzchnia użytkowa: 3.663,5 m2
  • Kubatura: 25.799,0 m3
Powierzchnia zabudowy: 1.690,1 m2


Elementy podstawowej funkcji obiektu:
-  basen pływacki o wymiarach 12,5 x 25,0 m i głębokości 0,9 -1,8 m
-  widownia na 207 miejsc
-  basen do nauki pływania o wymiarach 5,9 x 8,0 m i głębokości 0,9 m
-  zespół 4 saun z szatniami, natryskami i wypoczywalnią
-  zespoły szatniowe damskie i męskie oraz dla osób niepełnosprawnych z sanitariatami
   i natryskami

 

Krótki opis projektu:
Przedmiotem inwestycji było dokończenie budowy krytej pływalni celem stworzenia nowoczesnego obiektu sportowego.

 

Rzeczowa realizacja projektu obejmowała:
-  Prace wykonane w latach 2007-2009 r. (podstawowy zakres) dotyczyły gruntowej modernizacji i przebudowy istniejącego obiektu.
Wykonano roboty ziemne, rozbiórkowe, konstrukcyjne, wykończeniowe oraz wszystkie niezbędne instalacje i zagospodarowanie terenu.
-  Prace wykonane w latach 2009-2010 dotyczyły zakupu i montażu systemu solarnego wykorzystywanego do podgrzewania c.w.u. i wspomagania podgrzewania wody basenowej.

 

Cele projektu:
Celem generalnym przedsięwzięcia była poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego na terenie Rybnika, w szczególności w mającej duże problemy społeczne wśród dzieci i młodzieży dzielnicy Boguszowice-Osiedle.


Cele pośrednie projektu to:
-  zmniejszenie przestępczości,
-  poprawa stanu zdrowia i podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców,
-   możliwość organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców,
-  zwiększenie liczby miejskich ośrodków sportowych,
-   podniesienie poziomu absorpcji funduszy EU przez Rybnik,
-  wzrost aktywności podmiotów gospodarczych,
-  zwiększenie atrakcyjności miasta.

 


 

Hala w Boguszowicach
Fot. L. Tyl

Fot. L. Tyl

Fot. L. Tyl
Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać...
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt