Strona główna -> Samorząd -> Segreguj.rybnik.eu

Segreguj.rybnik.eu

Segreguj.rybnik.eu


   

 Szczegółowe informacje na temat zasad gospodarowania odpadami:
tel. 32 43 92 046

(telefon dostępny w godzinach pracy Urzędu Miasta Rybnika)

lub pod adresem:

segreguj@um.rybnik.pl 


 

 

 

STAWKI OPŁATY (miesięcznie na 1 mieszkańca):


•     11 zł  - jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
•    25 zł - jeśli mieszkańcy, mimo obowiązku, nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

TERMINY OPŁAT:

•    za I kwartał do 20 marca
•    za II kwartał do 20 czerwca
•    za III kwartał do 20 września
•    za IV kwartał do 20 grudnia

 

 

 

 

  


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


PDF (52 KB)

Deklaracja dla ogrodów działkowych, domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe


PDF (171 KB)

****************************


HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na terenie Rybnika w roku 2017, w poszczególnych dzielnicach - nieruchomości prywatne i przedsiębiorcy (nie dotyczy osiedli, w tzw. zabudowie wielorodzinnej, korzystających ze wspólnych kontenerów)

PILOTAŻOWY PROGRAM ODBIORU POPIOŁÓW
W okresie nowego sezonu grzewczego ( tj. od października 2017 r.), dzielnice Niewiadom, Niedobczyce oraz Zebrzydowice zostały objęte pilotażowym programem, promującym zbieranie popiołów z palenisk domowych w sposób selektywny. Każdy z Państwa, który wyrazi chęć uczestnictwa w programie otrzyma pojemnik „na popiół” na czas trwania programu.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
W związku z trwającą w okresie wiosennym zbiórką odpadów wielkogabarytowych przypominamy, że przez odpad wielkogabarytowy należy rozumieć odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

PSZOK - PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajduje się przy ul. Kolberga 67. Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 20:00, w soboty od 9:00 do 17:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane.

APLIKACJA WYWOZIK RYBNIK
Zachęcamy mieszkańców Rybnika do zainstalowania na urządzeniach mobilnych darmowej aplikacji Wywozik Rybnik, zapewniającej dostęp do informacji o gospodarce odpadami. Aplikację można bezpłatnie pobrać ze sklepów internetowych play.google.com, itunes.apple.com/pl oraz windowsphone.com/pl

AKTY PRAWNE
Uchwały Rady Miasta dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz inne ważne informacje związane z gospodarowaniem odpadami przez Miasto.

ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
Odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych z terenu Miasta Rybnika przyjmowane są bezpłatnie. Przy odbiorze tych odpadów wymagane jest przedstawienie przez osobę, która dostarcza odpady dokumentu potwierdzającego nazwisko i imię oraz adres zamieszkania.

MIEJSKA KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ROŚLINNYCH
W Rybniku funkcjonuje Miejska Kompostownia Odpadów Roślinnych, więc zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, na terenie miasta spalanie odpadów roślinnych (trawa, liście, chwasty itp.) jest niedopuszczalne!

POSTĘPOWANIE Z AZBESTEM
Użytkownikom wyrobów zawierających azbest przypominamy o obowiązku przedkładania corocznej „Informacji o wyrobach zawierających azbest”. Mieszkańcy Rybnika mają możliwość skorzystania z dofinansowania do inwestycji ekologicznych polegających na demontażu, transporcie do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych.Rybek z Rybnika uczy segregować śmieci
Kronika Miejska Rybnik - odcinek poświęcony działaniom ekologicznym realizowanym w mieście oraz gospodarce odpadami.
Kronika Miejska Rybnik - odcinek poświęcony jest podstawowym zasadom segregacji odpadów, w kontekście wchodzącej w życie 1 lipca br. nowej ustawy o gospodarowaniu odpadami.

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
RYBEK SEGREGUJE

RYBEK SEGREGUJE

APLIKACJA WYWOZIK

Aplikacja Wywozik

          Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt