CZAS WOLNY:


Strona główna -> Czas wolny

Park krajobrazowy

Park Krajobrazowy - Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich

Ogólne informacje:

  • data powołania Parku Krajobrazowego - 23 listopada 1993 r.
  • powierzchnia parku - 504 km2
  • powierzchnia otuliny - 141 km2
  • położenie geograficzne - Dolina Górnej Odry, Płaskowyż Rybnicki

Zobacz: 

   Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach  

  

 

Foto: Z. Keller

 

Park Krajobrazowy - Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich wchodzi obecnie w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Ziemię rybnicką kształtowali cystersi, zakon, który przybył w te rejony w XIII wieku. Opactwo cystersów w Rudach było łącznikiem pomiędzy Śląskiem a Europą Zachodnią już od średniowiecza. Do dziś przetrwał kształtowany przez wieki układ przestrzenny Rud Wielkich i okolicy. W dobrym stanie zachował się pocysterski kościół z XIII wieku, szpital doktora Rogera, park pałacowy, kościół Św. Magdaleny, uroczysko "Buk" (dawne tereny myśliwskie), cmentarz, system leśniczówek z łączącymi je drogami, alejami i duktami leśnymi, a przede wszystkim zespól klasztorno-pałacowo-parkowy.

Foto: Z. KellerPrzemierzając teren parku napotykamy drzewa pomnikowe, pozostałości po renesansowej zabudowie przemysłowej, jak: młyny, stajnie, kuźnie. Zachowała się również naturalna i kształtowana ręką ludzką sieć wodna - śluza na rzece Rudzie, groble, kompleks stawów hodowlanych założony przez cystersów rudzkich w starorzeczu Odry. Są to zachowane do dziś pomniki ludzkiej pracy i myśli, której my jesteśmy spadkobiercami.
Aby ochronić przed zniszczeniem wartości przyrodnicze i kulturowe, jakie daje istnienie parku, a które stanowią podstawę dla rozwoju turystyki, rekreacji i edukacji, w 1993 roku utworzono Park Krajobrazowy - "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich ". Od 1 stycznia 2000 r. park został włączony do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach.

Foto: M. ChałupkaObecnie bazę turystyczno-rekreacyjną w tym rejonie stanowią przede wszystkim ośrodki: "Buk", "Pod Dębem" w Rudach, MOSiR w Rybniku-Kamieniu, Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego Jastrzębskiej Agencji Turystycznej w Szymocicach. Dodatkową atrakcję stanowi utworzony na rzece Rudzie Zalew Rybnicki, w pobliżu którego znajduje się wiele ośrodków sportów wodnych i konnych oraz ciekawe trasy rowerowe i piesze.

 

 

Foto: Z. Keller

 ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Szczęścia nie można sobie wyobrazić, szczęście trzeba czuć.
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt