CZAS WOLNY:


Strona główna -> Czas wolny -> Parki i zieleńce

Parki i zieleńce

Dawny Rybnik słynął z pięknie skomponowanych miejsc zielonych, a w latach międzywojennych w ogólnopolskim konkursie nazwany został "miastem kwiatów i ogrodów". Tradycje te istnieją w mieście do dziś. W 1997 roku Rybnik zajął pierwsze miejsce w konkursie ogłoszonym przez pismo "Kwietnik", zdobywając tytuł najbardziej ukwieconego miasta w Polsce. Po raz trzeci w swej historii ogólnopolski konkurs na najbardziej Zielone Miasto wygrał Rybnik w tym roku - zwyciężając w konkursie miesięcznika "Ogrody".
 

Historia miejskiej zieleni urządzonej sięga roku 1905, kiedy został przekazany miastu pierwszy park o pow. 6,8 ha jako wspólne przedsięwzięcie rybnickiego przedsiębiorcy J. Hasse i władz miasta dla mieszkańców Rybnika. Od roku 1922 wraz z rozwojem miasta stopniowo powiększały się tereny zieleni miejskiej. Rozstrzygnięty w 1938 r. Ogólnopolski Konkurs Zazieleniania Miast Polskich przyniósł Miastu zaszczytne drugie miejsce po Poznaniu. Bardzo duże zasługi dla rozwoju i estetyki miasta wniósł Władysław Weber, burmistrz okresu międzywojennego i lat 1945-50. Z jego inicjatywy nastąpił intensywny rozwój terenów zieleni i ogrodów działkowych. Założono wiele nowych zieleńców powiększając w ten sposób areał zieleni urządzonej miasta.

  

Obecna powierzchnia terenów zieleni miejskiej przekracza 103 ha. Tworzą ją m.in:

  

  

PARK TEMATYCZNY nad NACYNĄ

PARK KOZIE GÓRY ("Hazynhajda" lub "Haasenheida")

PARK im. ŚW. JANA SARKANDRA ("Na Górce")

PARK GÓRNIKA w Rybniku-Chwałowicach

PARK im. H. CZEMPIELA w Rybniku-Niedobczycach

PARK OSIEDLOWY w Rybniku-Boguszowicach

ZIELENIEC BUKÓWKA

ZIELENIEC im. ROZALII BIEGESZOWEJ

ZIELENIEC POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ (POW)

ZIELENIEC PRZY TEATRZE ZIEMI RYBNICKIEJ

ZIELENIEC przy ul. WIENIAWSKIEGO

ZIELENIEC PRZY ZAMKU

ZIELENIEC STAROŚCIŃSKI

SKWER Z FONTANNĄ

Teksty pochodzą z folderu "Parki i zieleńce",

wydanego przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku.


ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Do zwycięstwa trzeba nam odwagi, odwagi i jeszcze raz odwagi...
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt