CZAS WOLNY:


Strona główna -> Czas wolny -> Parki i zieleńce

PARK im. ŚW. JANA SARKANDRA

Park ten zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Gliwicką, Cegielnianą, ks. Rybnickiego i ks. Brudnioka.

 

Nazwany potocznie parkiem „Na wzgórzu”, „Na górce”, „Pocmentarnym” otrzymał w 1994r. oficjalną nazwę parku im. „Świętego Jana Sarkandra”. Park pokrywa wzgórze, które od pradawnych czasów było dla zamieszkujących ziemię rybnicką ludzi miejscem kultów, najpierw pogańskich, a następnie, po wybudowaniu za przyczyną Mieszka Plątonogiego pierwszej świątyni, miejscem kultu chrześcijańskiego. Wybudowana na wzgórzu w końcu XII w. świątynia, przebudowana w XV w. w stylu gotyckim, stała się matką rybnickich kościołów. Na całym wzgórzu, aż do stóp świątyni, rozciągał się cmentarz, czynny formalnie do roku 1920. Około 1975 r. na polecenie władz partyjnych cmentarz zlikwidowano. Do dziś ostało się jedynie prezbiterium dawnego kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP, pozbawionego nawy pod koniec XVIII w., które przez prawie dwa wieki pełniło funkcję kaplicy cmentarnej, a obecnie kaplicy akademickiej. Na terenie parku stoi pięknie odnowiona, dawna kaplica nagrobna ks. Bolika, wewnątrz której umieszczono w 2001 r. pamiątkowa płytę, poświeconą wszystkim zmarłym spoczywającym niegdyś w tym miejscu. Na terenie parku znajduje się także pomnik nagrobny rosyjskich jeńców wojennych z lat 1915-18. Pod koniec lat 90. odremontowano zabytkowe prezbiterium, zrekonstruowano fragment muru oporowego i ogrodzenia od strony ulicy Cegielnianej oraz wybrukowano alejki. W roku 2000 poddano konserwacji resztki nagrobków dawnego cmentarza, tworząc w części wschodniej parku, przy kościółku akademickim lapidarium. W parku o powierzchni 16,5 tys. m2 drzewostan tworzą głównie dęby i jesiony.


Park na Górce
Fot. Lucyna Tyl
Park na Górce
Fot. Lucyna Tyl
Park na Górce
Fot. Lucyna Tyl
Park na Górce
Fot. Lucyna Tyl

ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Można nabierać cały świat jakiś czas i kilka osób cały czas, ale nie można nabierać wszystkich ciągle.
(Abraham Lincoln)
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt