GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny

Rybnik, wszystko czego sobie życzysz

Projekt „Rybnik, wszystko czego sobie życzysz – promocja terenów inwestycyjnych", realizowany w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, ma na celu wypromowanie oferty inwestycyjnej obejmującej 5 terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Rybniku.

 

W ramach projektu zaplanowane następujące działania promocyjne:

 1. Przygotowanie kampanii promocyjnej (przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych, a także projektu zabudowy stoiska wraz z usługami towarzyszącymi).
 2. Udział w targach inwestycyjnych EXPO REAL 2013 w Monachium (Niemcy) w roli wystawcy.
 3. Udział w targach inwestycyjnych MIPIM 2013 w Cannes (Francja) w roli wystawcy.
 4. Organizacja misji gospodarczej i uczestnictwo w targach inwestycyjnych Barcelona Meeting Point w Barcelonie (Hiszpania) i Cityscape Abu Dhabi w Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie), a także prezentacja oferty w trakcie Europejskiego Kongresu Ekonomicznego w Katowicach.
 5. Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii promocyjnej w postaci artykułów sponsorowanych w prasie i spotów telewizyjnych, a także kampanii outdoorowej oraz kampanii w internecie.

 

Cele projektu
Bezpośrednim celem projektu jest wzrost rozpoznawalności oferty inwestycyjnej miasta wśród inwestorów. Dotarcie z informacją o możliwości zakupu gruntów do jak największej grupy potencjalnych odbiorców powinno spowodować znalezienie odpowiednich nabywców, którzy po dokonaniu nieruchomości rozpoczną na niej działalność gospodarczą. W wyniku tego powstaną nowe miejsca pracy, które wygenerują dodatkowe dochody budżetu miasta.
Cel bezpośredni projektu jest zgodny z celem Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna RPO WSL na lata 2007-2013, jakim jest „wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie poprzez promocję inwestycyjną związaną z organizacją lub udziałem w targach ofert inwestycyjnych i kampanii promujących tereny inwestycyjne, zarówno w kraju jak i za granicą”.

 

Cele ogólne/pośrednie projektu można określić jako:

 • Zdobycie środków finansowych na wysokiej klasy materiały promocyjne,
 • Większa ilości inicjatyw gospodarczych, promocyjnych zachęcających do inwestowania: kampania promocyjna w kraju i zagranicą,
 • Zwiększenie wiedzy nt. dostępnych zasobów inwestycyjnych miasta,
 • Wypromowanie terenów inwestycyjnych w południowo-wschodniej części miasta,
 • Większa liczba potencjalnych inwestorów,
 • Wzrost liczby podmiotów prywatnych w branży przemysłowej i handlowej,
 • Wyższe dochody w budżecie miasta z tytułu podatków,
 • Większy poziom dywersyfikacji produkcji miejscowych przedsiębiorstw,
 • Wzrost atrakcyjności miasta dla obecnych i potencjalnych mieszkańców – wzrost liczby mieszkańców,
 • Aktywizacja bezrobotnych – spadek liczby długotrwale bezrobotnych.

Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu będzie promocja 5 kluczowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Rybniku o łącznej powierzchni 91,1681 ha. Projektem, objęte zostaną następujące tereny:
1) Teren usługowy w centrum Rybnika przy ul. 3 Maja
2) Teren usługowy w centrum Rybnika przy ul. Gen. J. Hallera
3) Teren rekreacyjny w dzielnicy Rybnika – Kamień
4) Teren rekreacyjny „Ruda” w dzielnicy Rybnika – Północ
5) Strefa przemysłowa w dzielnicy Rybnika – Kłokocin
  
Finansowanie projektu
Całkowite koszty realizacji projektu: 1.755.740,14 zł brutto.
Suma kosztów kwalifikowanych: 1.456.663,41 zł.
Wysokość kosztów kwalifikowanych finansowanych z EFRR: 1.238.163,89 zł (85%).


Działania podejmowane w ramach projektu
W ramach projektu przewidziano do realizacji następujące działania:
 

A. Udział w targach inwestycyjnych w charakterze wystawcy
1. Projekt i zabudowa stoiska wraz z usługami towarzyszącymi (usługi tłumaczy, hostessy, wykonanie, montaż, demontaż i transport stoiska, przechowanie, obsługa stoiska),
2. Udział w targach MIPIM w Cannes (Francja) – marzec 2013 r.
3. Udział w targach EXPO REAL w Monachium (Niemcy) – październik 2013 r.


B. Misje gospodarcze związane z udziałem w targach inwestycyjnych:
1. Udział w targach BARCELONA MEETING POINT (Barcelona, Hiszpania) – październik 2013 r.
2. Udział w targach CITYSCAPE ABU DHABI (Abu Dhabi, ZEA) – kwiecień 2013 r.
3. Udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach – maj 2013 r.


C. Materiały promocyjne
1. Folder z ofertą inwestycyjną (2000 sztuk)
2. Gadżety promocyjne (3000 sztuk)


D. Kampania promocyjna
1. Spacer wirtualny w 3D wraz z aplikacją e-miasta dotyczącą terenu rekreacyjnego  w dzielnicy Rybnika-Kamień oraz terenu rekreacyjnego „Ruda” w dzielnicy Rybnika-Północ,
2. Produkcja spotu reklamowego,
3. Emisja spotu reklamowego w TVN 24 i Polsat News,
4. Film reklamowy
5. Promocja internetowa,
6. Promocja prasowa,
7. Kampania outdoorowa,
8. Strona internetowa projektu.
 
Dodatkowo projekt obejmie:
E. Opracowanie studium wykonalności,
F. Przygotowanie założeń dotyczących promocji terenu inwestycyjnego (projekty graficzne, logo, kolorystyka, nośniki) oraz opisu przedmiotu zamówienia dla postępowań realizowanych w ramach przetargów nieograniczonych w projekcie.
G. Zarządzanie projektem

 

Termin realizacji projektu:
Realizacja projektu: III kwartał 2012 - IV kwartał 2013 r.

 

 http://investinrybnik.eu


Mapa ilustrująca położenie terenów inwestycyjnych na tle miasta
Mapa ilustrująca położenie terenów inwestycyjnych na tle miasta (kliknij, żeby powiększyć)


ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać...
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt