GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych

Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych

Projekt „Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych” (GPUE) realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.02.02.00-00-020/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, nr projektu – 1123.


Całkowita wartość projektu: 3 199 267,00 zł
Dofinansowanie w wysokości: 2 719 376,95 zł
Wkład własny w wysokości: 479 890,05 zł

 

 

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w Wydziale Geodezji i Kartografii zintegrowanego systemu informatycznego (GPUE), przeznaczonego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Nowe rozwiązanie technologiczne pozwoli na prowadzenie baz danych w sposób zintegrowany oraz pozwoli na ich udostępnianie w postaci elektronicznych usług geoinformacyjnych.


Celem bezpośrednim projektu jest wzrost liczby oraz poprawa jakości publicznych e-usług świadczonych przez Miasto Rybnik. Szczegółowe cele projektu obejmują:

  1. modernizację sposobu funkcjonowania administracji, w tym optymalizację procedur administracyjnych poprzez udostępnienie referencyjnych zbiorów danych przestrzennych za pośrednictwem elektronicznych usług geoinformacyjnych na potrzeby administracji oraz jednostek wykonawstwa geodezyjnego,
  2. utworzenie zintegrowanych geometryczno – opisowych baz danych w celu uzyskania  wyższego stopnia interoperacyjności systemów funkcjonujących w Wydziale Geodezji i Kartografii oraz urzędzie, a także minimalizacji i redundancji kosztów przetwarzania tych danych,
  3. możliwość uzyskania zestawień informacji przestrzennych zgodnych z indywidualnymi potrzebami użytkowników (wewnętrznych i zewnętrznych),
  4. integrację systemową pomiędzy Systemem GPUE a elektronicznym Systemem obiegu dokumentów i Rybnickim Systemem Informacji Przestrzennej (RSIP).

 


Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać...
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt