GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny

Uzbrojenie terenów Miasta Rybnik w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ul. Podmiejskiej

    

Uzbrojenie terenów Miasta Rybnik w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ul. Podmiejskiej – etap II sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna

  

Umowa o dofinansowanie projektu „Uzbrojenie terenów Miasta Rybnik w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ul. Podmiejskiej – etap II sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna” nr UDA-RPSL.01.01.01-00-004/12-00  zawarta została w dniu 16 kwietnia 2013 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Rybnik w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I „Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.1 „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu”, Poddziałanie  1.1.1 „Infrastruktura rozwoju gospodarczego” nr projektu 1410.

  
Projekt obejmował budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach II etapu uzbrojenia terenów znajdujących się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ul. Podmiejskiej. Wybudowano sieć wodociągową o długości 2 184 m oraz sieć kanalizacji sanitarnej o długości 779 m.

   
Celem inwestycji jest stworzenie dogodnych warunków do działania inwestorom i firmom w specjalnej strefie ekonomicznej oraz powstanie nowych miejsc pracy. Uzbrojenie strefy przyczynia się do wzmocnienia atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

 

Finansowanie projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi: 1 774 773,28 zł
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 1 304 487,92 zł
w tym:
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 108 814,73 zł, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu,
Wkład własny beneficjenta:   195 673,19 zł, co stanowi 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.


Harmonogram realizacji:
Termin realizacji: 2007 - 2013


Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać...
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt