Strona główna -> Samorząd -> Segreguj.rybnik.eu

Harmonogramy wywozu odpadów

Segreguj.rybnik.eu


   

HARMONOGRAMY 2017
wywozu odpadów komunalnych na terenie Rybnika w roku 2017,
w poszczególnych dzielnicach (pliki PDF)

 

 


Właściciele nieruchomości, którzy deklarują odbiór odpadów jeden raz z miesiącu (jeden pojemnik miesięcznie) zobowiązani są udostępnić pojemnik w pierwszym terminie odbioru odpadów wyznaczonym w harmonogramie (dotyczy odpadów zmieszanych i segregowanych)

 


Nieruchomości zamieszkałe 
Pojemniki należy wystawić do godziny 06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego. Zabrane zostaną tylko odpady znajdujące się w pojemnikach. Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które będą wystawione przezd posesje lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce, itp


Boguszowice Stare, Kłokocin - 2017


PDF (384 KB)

Chwałowice, Meksyk - 2017


PDF (394 KB)

Maroko-Nowiny - 2017


PDF (389 KB)

Niedobczyce - 2017


PDF (393 KB)

Niewiadom, Zamysłów, Popielów, Radziejów - 2017


PDF (377 KB)

Paruszowiec Piaski, Ligota-Ligota Kuźnia, Gotartowice - 2017


PDF (386 KB)

Rybnik-Północ, Śródmieście - 2017


PDF (386 KB)

Smolna, Orzepowice, Chwałęcice, Stodoły, Zebrzydowice - 2017


PDF (390 KB)

Wielopole, Rybnicka Kuźnia, Grabownia, Golejów, Ochojec, Kamień - 2017


PDF (398 KB)

Ścisłe centrum - 2017


PDF (372 KB)

 

Nieruchomości niezamieszkałe
Pojemniki należy wystawić do godziny 06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego. Zabrane zostaną tylko odpady znajdujące się w pojemnikach. Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które będą wystawione przezd posesje lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce, itp.


Boguszowice Stare, Kłokocin - 2017


PDF (376 KB)

Chwałowice, Meksyk - 2017


PDF (384 KB)

Maroko-Nowiny - 2017


PDF (382 KB)

Niedobczyce - 2017


PDF (384 KB)

Niewiadom, Zamysłów, Popielów, Radziejów - 2017


PDF (383 KB)

Paruszowiec Piaski, Ligota-Ligota Kuźnia, Gotartowice - 2017


PDF (377 KB)

Rybnik-Północ, Śródmieście - 2017


PDF (376 KB)

Smolna, Orzepowice, Chwałęcice, Stodoły, Zebrzydowice - 2017


PDF (384 KB)

Wielopole, Rybnicka Kuźnia, Grabownia, Golejów, Ochojec, Kamień - 2017


PDF (388 KB)

 

Posesje o utrudnionym dojeździe
W związku z utrudnieniami w dojeździe do Państwa posesji przekazujemy indywidualne harmonogramy odbioru odpadów zmieszanych. Odpady segregowane będą odbierane według ogólnego harmonogramu dla danej ulicy. Jednocześnie informujemy, że wywóz odpadów zmieszanych będzie odbywał się co dwa tygodnie. Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które będą wystawione przed posesję lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce, itp. Pojemniki należy wystawić do godziny 06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego. Zabrane zostaną tylko odpady znajdujące się w pojemnikach.


Posesje o utrudnionym dojeździe - 2017


PDF (37 KB)

 

Zabudowa wielolokalowa


Zabudowa wielolokalowa - 2017


PDF (377 KB)


   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
RYBEK SEGREGUJE

RYBEK SEGREGUJE

APLIKACJA WYWOZIK

Aplikacja Wywozik

          Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt