GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny

Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku – etap II

Projekt „Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku – etap II” zrealizowano na podstawie umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-00-009/11-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, nr projektu – 1191.

 
•    Całkowita wartość projektu wynosi: 7 931 446,68  zł brutto.
•    Wydatki kwalifikowane: 7 927 865,75  zł brutto.
•    Dofinansowanie w wysokości 6 738 711,38 zł brutto.
•    Wkład własny w wysokości: 1 192 735,29  zł brutto.
•    Termin realizacji: 2010 – 2014.

 
Przedmiotem projektu była budowa szkieletowej sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Rybnika wraz z publicznymi punktami dostępu do Internetu.
 
W ramach projektu wybudowano 43 km sieci w 14 z 27 dzielnic miasta,  stworzeono 7 publicznych punktów dostępu do Internetu (w tym 5 przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz połączono światłowodową siecią szerokopasmową 47 instytucji publicznych działających na terenie Rybnika.

Podstawowym celem projektu jest zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie Rybnika.

 


Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać...
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt