GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny

Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR

 

Projekt „Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR” realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.02.02.00-00-018/09-00w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, nr projektu – 1251.

  • Całkowita wartość projektu wynosi: 3 258 492,51 zł brutto.
  • Wydatki kwalifikowane: 3 229 025,84  zł brutto.
  • Dofinansowanie w wysokości: 2 524 296,00 zł brutto.
  • Wkład własny w wysokości: 734 196,51  zł brutto.
  • Termin realizacji: 2010 – 2014.

Projekt ma na celu uruchomienie jednolitego elektronicznego systemu obiegu dokumentów (SEOD) w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych w celu ujednolicenia systemu zarządzania dokumentami, zwiększenia usług świadczonych drogą elektroniczną o zadania realizowane przez podległe jednostki, a tym samym skrócenie czasu podejmowania decyzji i usprawnienia zarządzania miastem. Budowa intranetu i wdrożenie SEOD w jednostkach doprowadzi do ujednolicenia e-usług i zgromadzenia ich na jednolitej dla miasta Platformie Elektronicznych Formularzy (SEKAP, ePUAP).


Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Szczęście to łza, którą się otarło i uśmiech, który się wywołało...
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt