GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny

Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby dzielnicy Paruszowiec-Piaski - budowa przedszkola i świetlicy środowiskowej

Umowa z dnia 21.02.2014

 
Nazwa Projektu: "Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby dzielnicy Paruszowiec-Piaski - budowa przedszkola i świetlicy środowiskowej"


Beneficjent: Miasto Rybnik
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet VIII "Infrastruktura edukacyjna"
Działanie 8.2 "Infrastruktura placówek oświaty"

Całkowita wartość projektu: 4 835 901,68 zł


Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 2 115 782,24 zł


Wartość dofinansowania: 808 228,81 zł


Wkład własny beneficjenta: 4 027 672,87 zł

Przedszkole zostało wybudowane w latch 2007 - 2009.


Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, kogo dręczy myśl, że ktoś inny jest od niego szczęśliwszy.
(Seneka)
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt