GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny

Rozbudowa Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku przy ul. Budowlanych

Nazwa projektu: Rozbudowa Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku przy ul. Budowlanych


Data podpisania umowy o dofinansowanie: 13.06.2014

 

Całkowita wartość projektu: 625 674,14 zł 


Dofinansowanie RPO: 389 949,50 zł

 

Wkład własny: 235 724,64 zł


Rzeczowe rozpoczęcie realizacji: 01.09.2010


Zakończenie rzeczowe realizacji: 30.07.2014

Przedmiotem projektu była kompleksowa rozbudowa budynku Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku. Konieczność rozbudowy wynikała ze stałego wzrostu ilości osób korzystających z Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku, a także ściśle wiązała się z licznymi działaniami mającymi na celu wzrost wykorzystania środków komunikacji publicznej do przemieszczania się na terenie Miasta Rybnik. W ramach projektu przebudowie uległa istniejąca poczekalnia co w efekcie powiększyło powierzchnię służącą dla podróżujących. W ramach niniejszej inwestycji rozbudowano Dworzec Komunikacji Miejskiej, na którym mieściło się 6 przystanków komunikacji miejskiej wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu oraz wymianą i rozbudową istniejących instalacji elektrycznych, teletechnicznych, przeciwpożarowych, c.o. oraz wentylacji.


Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać...
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt