GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny

Rozwój infrastruktury okołoturystycznej na terenie zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku

Nazwa projektu: „Rozwój infrastruktury okołoturystycznej na terenie zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku”.


Data podpisania umowy o dofinansowanie: 30.06.2014

 

Całkowita wartość projektu: 3 070 678,66 zł


Dofinansowanie RPO: 1 109 108,29 zł

 

Wkład własny: 1 663 662,44 zł

Rzeczowe rozpoczęcie realizacji: 22.09.2014


Zakończenie rzeczowe realizacji: 30.06.2015

Przedmiotem projektu będzie przebudowa i rozbudowa budynku maszynowni i stolarni o łącznej powierzchni użytkowej 737,08 m2 (całkowitej 886,95m2) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Budynek ten jest elementem zespołu Zabytkowej Kopalni Ignacy, wpisanego do rejestru zabytków Śląskiego Konserwatora Zabytków pod numerem A/165/05. Prace mają charakter kompleksowy, a ich efektem będzie powstanie parku tematycznego o charakterze industrialnym. Planowane jest również zagospodarowanie terenu: droga dojazdowa, plac pieszo-jezdny z miejscami parkingowymi i chodnikami. Na terenie zaprojektowano również elementy małej architektury takie jak ławki, kosze na śmieci, zadaszone miejsce gromadzenia odpadów stałych.  


Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać...
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt