GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny

Przebudowa ulicy Podmiejskiej (droga powiatowa) w Rybniku łączącej DW nr 920 (ulica Rudzka) z DK nr 78 (ulica Gliwicka) – etap I

Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Podmiejskiej (droga powiatowa) w Rybniku łączącej DW nr 920 (ulica Rudzka) z DK nr 78 (ulica Gliwicka) – etap I

 

Całkowity koszt realizacji projektu:            9.751.513,11 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej:  8.288.786,14 zł
Udział własny:                                         1.462.726,97 zł

 

 

Projekt „Przebudowa ulicy Podmiejskiej (droga powiatowa) w Rybniku łączącej DW nr 920 (ulica Rudzka) z DK nr 78 (ulica Gliwicka) – etap I”, realizowany na podstawie umowy nr UDA-RPSL.07.01.01-00-011/09-00, w ramach Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, objął przebudowę odcinka ulicy Podmiejskiej wraz z obiektem mostowym nad rzeką Rudą.

 

 

Harmonogram realizacji
Termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji: 10 czerwca 2014 r.

Termin zakończenia rzeczowej realizacji:   13 lutego 2015 r.

 

 

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest pierwszy etap przebudowy ulicy Podmiejskiej polegający na poszerzeniu i dostosowaniu  do nośności 115 kN/oś 558 metrowego odcinka od skrzyżowania z ulicą Rudzką do skrzyżowania z ulicą św. Maksymiliana. W ramach przebudowy zostanie zmodernizowany także most nad rzeką Rudą. W wyniku przebudowy, zwiększy się jego nośność do 50T (200 kN/oś) - klasa "A" obciążenia wg normy PN-85/S-1050 "Obiekty mostowe. Obciążenia”. Beneficjentem projektu jest Miasto Rybnik. Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika.

 

 

Cele projektu

Podstawowym celem zadania jest poprawa jakości systemu transportowego obsługującego ruch tranzytowy na terenie Rybnika poprzez przebudowę części ulicy Podmiejskiej, jednego z elementów docelowego systemu komunikacyjnego, pozwalającego wyprowadzić dużą część ruchu tranzytowego z centrum Rybnika. Ponadto projekt ten wpisuje się w cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, takie jak: "ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego poprzez wsparcie skierowane na rozwój infrastruktury drogowej oraz transportu publicznego", "udrożnienie sieci drogowej województwa", "poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowych elementów sieci drogowej".

 

 

Zakres prac związanych z przebudową obejmuje wykonanie:

  • nowych przyczółków mostu,
  • nowej płyty pomostowej i płyt przejściowych,
  • nowej izolacji oraz nawierzchni jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej,
  • elementów bezpieczeństwa (barieroporęcze),
  • odwodnienia mostu,
  • przebudowy odcinka drogi z poszerzeniem jezdni do 7m, przystosowaniem konstrukcji do nośności 115 kN/oś i kategorii ruchu KR6,
  • obustronnych poszerzeń chodników i ciągów pieszo-rowerowych do szerokości 2,5-3,5m, przebudowa oświetlenia ulicznego (29 punktów oświetleniowych),
  • przebudowy kanalizacji deszczowej, urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych.

Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, kogo dręczy myśl, że ktoś inny jest od niego szczęśliwszy.
(Seneka)
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt