GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny

Rewitalizacja przestrzeni publicznej na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej, Bazyliką Mniejszą pw. Św. Antoniego Padewskiego i Rynkiem

 

„Rewitalizacja przestrzeni publicznej na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej, Bazyliką Mniejszą pw. Św. Antoniego Padewskiego i Rynkiem”.

 


Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Piorytet VI „Zrównoważony rozwój miast”
Działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”
Poddziałanie 6.2.1 „Rewitalizacja  - duże Miasta”

Umowę podpisano: 29.07.2014 r.


Całkowita wartość projektu: 11.408.232,07 zł


Dofinansowanie: 9.255.985,42 zł co stanowi 55 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.


Wkład własny Miasta: 4.165.193,44 zł co stanowi 45 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Przedmiotem projektu jest: rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum Rybnika. W ramach inwestycji zaplanowano kompleksową przebudowę miejskiego deptaka na osi bazylika p.w. św. Antoniego-rynek oraz terenów przyległych, mająca na celu poprawę funkcjonalności oraz estetyki tego obszaru. Wśród zaplanowanych prac przewidziano:

 

  • ułożenie nowej nawierzchni deptaka, w tym wydzielenie tzw. strefy aktywności oraz stref 5 placów tematycznych,
  • budowę nowej fontanny na placu przed Bazyliką p.w św. Antoniego,
  • wymianę oświetlenia,
  • zwiększenie ilości miejsc do siedzenia,
  • zwiększenie ilości miejsc parkingowych,
  • niezbędna przebudowa istniejącego układu drogowego,
  • nagłośnienie tworzonego placu wody.

Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać...
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt