BUDŻET OBYWATELSKI


Strona główna -> Samorząd -> Budżet obywatelski 2016 -> Harmonogram

Harmonogram

Budżet Obywatelski Rybnika   

 

Harmonogram głosowania

nad budżetem obywatelskim:

 

 • w placówkach oświatowych:
  - poniedziałek, 14 września 2015 r., godz. 17.00-19.00,
  - wtorek-piątek, 15-18 września 2015 r., od otwarcia danej placówki do godz. 18.00;

 

 • w Urzędzie Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, ul. Rzeczna 8:
  - wtorek i środa, 15-16 września 2015 r., godz.07.30-15.30,
  - czwartek, 17 września 2015 r., godz. 07.30-18.00,
  - piątek, 18 września 2015 r., godz. 07.30-13.00.

Wykaz miejsc, w których odbędzie się głosowanie nad projektami do budżetu obywatelskiego


PDF (48 KB)

 


 

 

Harmonogram prac nad budżetem obywatelskim w 2015 roku:

 

od 17 kwietnia do 22 kwietnia

Konsultacje społeczne regulaminu budżetu obywatelskiego – publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej www.rybnik.eu

do 24 kwietnia

Zarządzenie prezydenta przyjmujące regulamin budżetu obywatelskiego

od 1 maja do 31 maja

Składanie propozycji projektów do budżetu obywatelskiego
na dany rok

od 1 czerwca

do 30 sierpnia

 1. Weryfikacja formalna zgłoszonych projektów przez Biuro Organizacji Pozarządowych i Sportu
 2. Weryfikacja merytoryczna zgłoszonych projektów przez wskazane wydziały/biura/jednostki organizacyjne miasta
 3. Ustalenie listy projektów do głosowania
 4. Wyznaczenie moderatorów prezentujących projekty
 5. Przygotowanie prezentacji projektów

pierwsza połowa września

Głosowanie nad zgłoszonymi propozycjami projektów

do 20 października

1. Ogłoszenie informacji o projektach wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

2. Wpisanie wybranych projektów do projektu budżetu miasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt