eE-KARTA OGÓLNIE

eE-BILET

ePIAP-y

ePARKOMATY

eSEKAP - WB

   

Strona główna -> Samorząd -> Ekarta.rybnik.eu -> E-KARTA OGÓLNIE -> FAQ

FAQ

 

Ekarta.rybnik.eu - strona główna   

FAQ e-karta w pytaniach i odpowiedziach

Od chwili uruchomienia infolinii oraz skrzynki e-mailowej otrzymujemy wiele pytań dotyczących e-karty. Jako że część z nich się powtarza, poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej poruszane problemy.

 

 

 

Pyt.: W jaki sposób można dostać e-kartę?
Odp.:
Aby uzyskać imienną e-kartę (personalizowaną, ze zdjęciem; wymaganą przy biletach okresowych) należy wypełnić wniosek, który można pobrać w kasie ZTZ lub ze strony internetowej www.ekarta.rybnik.eu.
Do wniosku należy dołączyć nieprzyklejone, aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
W przypadku uprawnień do ulgi w przejazdach należy dołączyć również kopię właściwego dokumentu. Wnioski o wydanie e-karty imiennej należy składać w MPS (Kasa ZTZ) na Placu Wolności, za wyjątkiem wniosków o wydanie e-karty z interfejsem stykowym przeznaczonych do obsługi certyfikatu podpisu elektronicznego, które są składane w Urzędzie Miasta.
E-karta imienna zostaje wydana w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.
Aby uzyskać e-kartę na okaziciela (nie zawiera zdjęcia i danych osobowych; wykorzystywana przy biletach jednorazowych) wystarczy udać się  do MPS lub wybranych, oznaczonych logo e-karty punktów (RUCH, KOLPORTER, inne), bez konieczności wypełniania jakichkolwiek wniosków. Przy odbiorze karta ta doładowana jest kwotą 8 zł. Każde  kolejne doładowanie to wielokrotność złotówki.


Pyt.: Czy jeśli wykupię bilet miesięczny na e-karcie to będę mógł się poruszać po całym Rybniku bez żadnych dodatkowych kosztów?
Odp.:
Dotychczasowe bilety: 14-dniowy i miesięczny z chwilą uruchomienia e-karty zostaną zastąpione biletami okresowymi (15 i 30 - dniowymi). Bilety okresowe pozwalają na nieograniczoną ilość przejazdów komunikacją miejską w danym okresie bez dodatkowych kosztów. Prosimy jednak pamiętać o konieczności zbliżenia e-karty do kasownika przy każdorazowym wejściu do autobusu.


Pyt.: Czy ceny biletów miesięcznych uległy zmianie?
Odp.:
Nie. Ceny pozostają bez zmian, z tym, że bilety miesięczne od stycznia 2007 r. zastąpione zostaną e-kartą imienną (30 lub 15-dniową). Okres ważność tej e-karty rozpoczyna swój bieg od pierwszego zbliżenia e-karty do e-kasownika.

Cennik:
    Bilet okresowy 15 dniowy normalny I strefa 46zł II strefa 60 zł
    15 dniowy ulgowy I strefa 23zł II strefa 30 zł
    30 dniowy normalny I strefa 70zł II strefa 90 zł
    30 dniowy ulgowy I strefa 40zł II strefa 50 zł

 
Pyt.: Jakimi kwotami, przy pierwszym odbiorze, należy doładowywać e-kartę na okaziciela?
Odp.:
W przypadku e-karty na okaziciela, karty te przy odbiorze doładowane są kwotą 8 zł. Karta na okaziciela nie jest ograniczona terminem ważności. Każde kolejne doładowanie to wielokrotność złotówki.


Pyt.: Czy można naładować e-kartę imienną biletami okresowymi od razu na pół roku?
Odp.:
Niestety nie. W przypadku e-karty imiennej można ją doładować w MPS-ie wybranym biletem okresowym 15 lub 30-dniowym. Okres ten zaczyna swój bieg w momencie pierwszego skasowania e-karty w autobusie. Skasowanie takie powinno nastąpić do 60 dni od daty załadowania. W przeciwnym razie e-karta załadowana odpowiednio na 15 lub 30 dni traci ważność.


Pyt.: Czy e-kartę imienną trzeba odebrać osobiście?
Odp.:
Tak. Po e-kartę imienną należy udać się do wybranego we wniosku MPS-u i osobiście ją odebrać. W przypadku biletów okresowych ulgowych, przy odbiorze e-karty należy okazać do wglądu oryginał dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych. Odbiór e-karty będzie możliwy w wybranym MPS-ie, po upływie dwóch tygodni od złożenia wniosku.


Pyt.: Czy mając e-kartę na okaziciela będzie można ją doładować biletem okresowym np. na 30 dni?
Odp.:
Niestety nie. Ten rodzaj e-karty wykorzystywany jest przy biletach jednorazowych. Jeżeli dotychczas pasażer korzystał z biletów jednorazowych kupowanych np. w kiosku, a teraz w planach ma częstsze korzystanie z komunikacji miejskiej, radzimy złożyć wniosek na e-kartę imienną (personalizowaną). Kartę tę, w zależności od potrzeb, można doładować zarówno biletem okresowym, jak i biletami jednorazowymi.


Pyt.: Czy jest możliwość uzyskania potwierdzenia doładowania e-karty imiennej?
Odp.:
Tak. W momencie, gdy pasażer doładuje tę e-kartę w MPS-ie (Urząd Miasta Rybnika, BUSHIDO, pływalnia kryta przy ul. Powstańców, biuro targowiska przy ulicy Rzecznej) otrzyma stosowny paragon.
Gdyby paragon okazał się niewystarczający, w MPS-ie zlokalizowanym w kasie ZTZ na Placu Wolności można otrzymać fakturę.


Pyt.: Czy będzie istniała możliwość doładowania e-karty imiennej okresowej na kilka dni przed upływem terminu ważności poprzedniego doładowania ?
Odp.:
Tak. Będzie istniała możliwość ponownego doładowania e-karty (okresowej) w MPS-ie odpowiednią kwotą na kolejny 15 lub 30 - dniowy okres przed upływem ważności poprzedniego doładowania.
Kolejny "okres ważności" e-karty okresowej rozpoczyna swój bieg w momencie pierwszego "skasowania" biletu w autobusie po upływie poprzedniego "okresu ważności".

 
Pyt.: W jakich autobusach będzie obowiązywać e-karta?
Odp.:
E-karta obowiązuje tylko w autobusach komunikacji miejskiej obsługiwanych na zlecenie Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku. E-karta nie obowiązuje zatem w autobusach innych przewoźników np. PKS, "linie jastrzębskie" czy w pociągach.


Pyt.: Dlaczego wyznaczono tylko 5 MPS-ów?
Odp.:
Dotychczas bilety miesięczne kupowało się w jednym miejscu, po wprowadzeniu e-karty takich miejsc (MPS-ów) będzie pięć. Warto dodać, że jedno z tych miejsc - kasa biletowa ZTZ na Placu Wolności jest zaopatrzona w dwa stanowiska do obsługi e-karty.
Jeśli chodzi o e-kartę na okaziciela (przejazdy jednorazowe) takich miejsc, gdzie będzie można się w nią zaopatrzyć, a także ją doładować, jest zdecydowanie więcej (Ruch, Kolporter, inne). Miejsca te są oznaczone logo e-karty. Pełna lista punktów sprzedaży i doładowania e-karty TUTAJ

 
Pyt.: Czy istnieje różnica jeśli chodzi o "okres ważności" pomiędzy "tradycyjnym" papierowym biletem miesięcznym, którym aktualnie się posługujemy a imienną e-kartą, która go zastąpi?
Odp.:
Różnica jest i to zasadnicza. Dotychczasowy bilet miesięczny obowiązuje w danym miesiącu (od pierwszego do ostatniego dnia). Imienna e-karta, która go zastąpi będzie biletem okresowym (15 i 30 – dniowym). Nie obowiązuje ona na miesiąc kalendarzowy, tylko na okres 15-tu lub 30-tu dni. Termin ten zaczyna swój bieg od momentu pierwszego „skasowania” e-karty w autobusie. W praktyce oznacza to, że jeśli np. pierwsze zarejestrowanie biletu 30-dniowego w autobusie nastąpi 7 grudnia, to dopiero od tego dnia rozpoczyna bieg „okres ważności” tego biletu. Tak więc e-biletem 30-dniowym zarejestrowanym po raz pierwszy 7 grudnia można podróżować nieograniczoną ilość razy do 5 stycznia.

 


 

    

E-KARTA

Ekarta - strona główna

ZOBACZ WIĘCEJ:

Zarząd Transportu Zbiorowego - www.ztz.rybnik.pl

 

   Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt