eE-KARTA OGÓLNIE

eE-BILET

ePIAP-y

ePARKOMATY

eSEKAP - WB

   

Strona główna -> Samorząd -> Ekarta.rybnik.eu -> E-BILET -> Jak korzystać z e-biletu?

Jak korzystać z e-biletu?

 

Ekarta.rybnik.eu - strona główna   

Jak korzystać z e–karty w autobusach?


Korzystanie z e–karty jako e–biletu (elektronicznego biletu autobusowego) nie wymaga hasła, pinu ani kodu. Elektroniczna Karta Miejska musi najpierw zostać załadowana w MPS lub innym wyznaczonym punkcie odpowiednią kwotą pozwalającą na przejazd, zgodnie z obowiązującym regulaminem Zarządu Transportu Zbiorowego (dostępny na stronie ZTZ).

 

Szczegółowe zasady korzystania z e-karty w autobusach zawarte są w:

 

Warunkach technicznych korzystania z elektronicznej karty miejskiej "e-karty" w autobusach komunikacji miejskiej ZTZ w Rybniku (.DOC)

 

 

Sposób obsługi kasownika:

BILETY OKRESOWE
 1. e-karta imienna ze zdjęciem (wykorzystywana jako bilet okresowy): obowiązuje bezwzględnie od 1 stycznia 2007 r. W celu rejestracji przejazdu, zbliżamy ją do kasownika tylko przy każdorazowym wejściu do autobusu. Przy wychodzeniu e-karty nie zbliżamy do czytnika. Nie naciskamy żadnego z przycisków.

 

 

BILETY JEDNORAZOWE
 1. Sposób kasowania e-karty na okaziciela lub e-karty imiennej ze zdjęciem (załadowanej tylko biletami jednorazowymi):
  • osoba bez prawa do przejazdów ulgowych: e-kartę zbliżamy do kasownika przy każdorazowym wejściu do autobusu i wyjściu z autobusu. Przy wejściu do autobusu i wyjściu z autobusu nie naciskamy żadnego z przycisków.
  • osoba posiadająca prawo do przejazdów ulgowych: przy wejściu do autobusu naciskamy klawisz kasownika oznaczony literką „U” (przejazd ulgowy), a następnie zbliżamy e-kartę do kasownika. Przy wyjściu z autobusu zbliżamy e-kartę do kasownika i niczego nie naciskamy.
 2. Sposób kasowania za dodatkowe osoby lub ponadnormatywny bagaż:
  Po skasowaniu własnego przejazdu, naciskamy na kasowniku odpowiedni przycisk („N” - przejazd normalny lub „U” – ulgowy) i ponownie zbliżamy e-kartę do kasownika. Przy większej ilości osób czynność tę należy odpowiednio powtórzyć. Bez względu na liczbę osób podróżujących na jednej e-karcie, przy wyjściu z autobusu jednorazowo zbliżamy e-kartę do kasownika i niczego nie naciskamy.
 3. Sposób kasowania e-karty imiennej ze zdjęciem załadowanej zarówno biletem okresowym, jak i biletami jednorazowymi:
  • BILET OKRESOWY – e-kartę zbliżamy do kasownika tylko przy każdorazowym wejściu do autobusu. Niczego nie naciskamy.
  • BILET JEDNORAZOWY - przy wejściu do autobusu naciskamy klawisz kasownika oznaczony literką „N” lub„U”, a następnie zbliżamy e-kartę do kasownika. Przy wyjściu z autobusu zbliżamy e-kartę do kasownika i niczego nie naciskamy.

 

PROSIMY PAMIĘTAĆ!!!

 • Kasownik skasuje nam przejazd, gdy zbliżymy e-kartę na odległość około 10 cm od kasownika. Dlatego osoby, które podczas przejazdu chcą korzystać z jakiegokolwiek przycisku, proszone są najpierw o naciśnięcie przycisku, a dopiero później zbliżenie e-karty do czytnika.
 • Sygnał z kasownika jest na tyle silny, że pasażer może skasować swój bilet bez wyciągania go z torebki, saszetki, portfela itp.
 • Osoby korzystające z e-karty załadowanej biletem okresowym przy wychodzeniu z autobusu nie muszą zbliżać e-karty do czytnika.
 • Osoby korzystające z e-karty załadowanej biletami jednorazowymi przy wychodzeniu z autobusu niczego nie naciskają i tylko jednokrotnie zbliżają e-kartę do czytnika.

 

 

UWAGA:

W przypadku przejazdów jednorazowych, system przy wejściu do autobusu pobiera z e-karty różne kwoty w zależności od strefy zgodnie z aktualnym cennikiem.

W przejazdach jednorazowych, przy wychodzeniu z autobusu i zbliżeniu e-karty do kasownika, system zwraca na e-kartę odpowiednią kwotę wynikającą z promocji za przejazd - np. przejazd normalny w strefie 0: przy wejściu do autobusu, system pobiera 4,00 zł, po przejechaniu więcej niż dwóch przystanków i wyjściu z autobusu system zwraca nam 2 zł. Koszt przejazdu wynosi więc 2,00 zł.

 

 

W przejazdach jednorazowych, przy wejściu do autobusu i zbliżeniu e-karty do kasownika, czytnik pokazuje nam kwotę jaka została pobrana z e-karty oraz aktualny stan konta.

 

W przejazdach jednorazowych, przy wyjściu z autobusu i zbliżeniu e-karty do kasownika, czytnik pokazuje nam kwotę jaka została zwrócona na e-kartę oraz aktualny stan konta.

 

 

 

PRZYCISK OZNACZONY LITERKĄ "S"

Gdy naciśniemy ten przycisk, a następnie zbliżymy e-kartę do kasownika, możemy sprawdzić:

 • stan punktów (1 punkt = 1 zł) na e-karcie, które jeszcze możemy przeznaczyć na przejazdy jednorazowe,
 • ważność i rodzaj zapłaty za bilet jednorazowy,
 • termin ważności biletu okresowego.

 

 

REKLAMACJE

DOTYCZĄCE DZIAŁANIA E-KARTY NALEŻY ZGŁASZAĆ OSOBIŚCIE

W MIEJSKIM PUNKCIE SPRZEDAŻY (KASA ZTZ)

NA PLACU WOLNOŚCI,OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 7.30 DO 17.00

 

 

e-kasownik

 

 

 

 

Dodatkowe korzyści z posiadania e-karty:

 

 • Za pomocą jednej e--karty doładowanej biletami jednorazowymi można płacić przejazd zarówno całej rodziny jak i poszczególnych jej członków.
 • Za pomocą jednej e--karty doładowanej biletami jednorazowymi możemy zapłacić za przejazd kilku osób, niezależnie od rodzaju biletu -- np. bilet normalny i ulgowy, strefy o i 1. Wcześniej wymagało to kupienia kilku odrębnych biletów papierowych. Stan doładowania e--karty można sprawdzić na wyświetlaczu kasownika  zamontowanego w autobusie.

 


    

E-KARTA

Ekarta - strona główna

ZOBACZ WIĘCEJ:

Zarząd Transportu Zbiorowego - www.ztz.rybnik.pl

 

   Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt