eE-KARTA OGÓLNIE

eE-BILET

ePIAP-y

ePARKOMATY

eE-PORTMONETKA

eSEKAP - WB

   

Strona główna -> Samorząd -> Ekarta.rybnik.eu -> E-BILET -> Doładowanie przez internet

Doładowanie przez internet

 

Ekarta.rybnik.eu - strona główna   

 

Uwaga!!! Wyłączona e-portmonetka


Od 16 stycznia br. wyłączona zostaje usługa doładowania e-portmonetki. Wnioski o zwrot środków zgromadzonych na e-portmonetce można składać do 29 grudnia br.

 

Wnioski te składać można w kasach Zarządu Transportu Zbiorowego (na dworcu komunikacji miejskiej, przy ul. Budowlanych oraz w kasie na Placu Wolności), a także w Rybnickich Służbach Komunalnych (ul. Rzeczna obok targowiska).  Obsługa i sprzedaż biletów ZTZ pozostaje bez zmian.

 

 

 

 

System Doładowanie e-Karty przez Internet w skrócie SDK jest portalem umożliwiającym użytkownikom karty miejskiej samodzielne zamówienie doładowania e-portmonetkilub biletu/punktów ZTZ, sprawdzenie statusu zamówienia oraz przeniesienie tych produktów na e-kartę. 

 

Uwaga!

Od 16 marca 2016 r. ulega zmianie numer rachunku bankowego ZTZ Rybnik
na PKO BP SA 24 1020 2528 0000 0902 0434 8181

 

Nowy numer konta do przelewów za doładowanie e-portmonetki: 

69 1020 2528 0000 0502 0434 3687


Od tego dnia wszystkie wpłaty dokonywane na dotychczasowy numer rachunku bankowego będą zwracane na konto wpłacającego.

 

 

 

Poniżej znajduje się link do strony głównej logowania do SDK.

 

http://eurzad.ekarta.rybnik.eu:38080/SDK

 

Zalogowanie się do SDK wymaga podania przez użytkownika:

  1. numeru e-karty w przypadku e-karty na okaziciela,
  2. numeru e-karty i numeru PESEL użytkownika w przypadku e-karty imiennej.

 

Po zalogowaniu się użytkownicy wszystkich e-kart muszą się jeszcze przygotować na podanie adresu e-mail, na który SDK wysyła powiadomienia. Każdy użytkownik chcący skorzystać z SDK musi zapoznać się i zaakceptować regulamin (link do regulaminu). Regulamin akceptuje się bezpośrednio po pierwszym logowaniu oraz każdorazowo po jego zmianie.

 

 Po dokonaniu zamówienia doładowania e-portmonetki lub biletu/punktów ZTZ należy wykonać przelew na konto, którego numer jest podany na zakończenie operacji zamówienia. Po wpłynięciu środków na konto, o którym mowa wyżej i ich zaksięgowaniu użytkownik otrzyma powiadomienie na adres email (podany przy zamówieniu) o następującej treści:

 

• dla zamówionego biletu/punktów ZTZ


 "Automatyczne powiadomienie Systemu Doładowania e-Karty przez Internet (SDK).
Dla e-karty nr: ……, została opłacona transakcja nr: ……, zamówiony bilet to: ……. Opłacona transakcja posiadała Unikalny Numer Transakcji (UNT): ……. Proszę dokonać przeniesienia zamówionego biletu na e-kartę na jeden ze sposobów opisanych w Regulaminie doładowania karty online."

 
• dla zamówionego doładowania e-portmonetki:


"Automatyczne powiadomienie Systemu Doładowania e-Karty przez Internet (SDK).
Dla e-karty nr: ……, została opłacona transakcja nr: ……, zamówione doładowanie: ……. Opłacona transakcja posiadała Unikalny Numer Transakcji (UNT): ……. Proszę dokonać przeniesienia zamówionego doładowania na e-kartę na jeden ze sposobów opisanych w Regulaminie doładowania karty online.”

 


 Przeniesienie można wykonać na trzy różne sposoby:

  • w MPS-ie,  gdzie wszystkie czynności związane z przeniesieniem biletu wykonuje pracownik obsługi MPS,
  • w Telecentrum lub infokiosku, gdzie wszystkie czynności związane z przeniesieniem użytkownik wykonuje samodzielnie,
  • w domu na własnym komputerze, wyposażonym w czytnik kart stykowych (np. czytnik używany do karty z podpisem cyfrowym) i zainstalowanym sterownikiem do e-karty stykowej. Aby  jednak takie przeniesienie było możliwie użytkownik musi dokonać wymiany posiadanej dotychczas e-karty na e-kartę imienną z interfejsem stykowym.

 

Szczegółowy opis obsługi SDK można znaleźć w podręczniku użytkownika (PDF).

 

Dodatkowo zasady korzystania z SDK określa Regulamin doładowania karty online.

 

Obydwa te dokumenty podręcznik użytkownika i regulamin są także dostępne na stronie logowania do SDK.

 

Projekt "Doładowanie e-karty przez Internet" (w skrócie SDK) otrzymał dofinansowanie MSWiA na realizację projektu informatycznego lub innego przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego.

  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 


    

E-KARTA

Ekarta - strona główna

ZOBACZ WIĘCEJ:

Zarząd Transportu Zbiorowego - www.ztz.rybnik.pl

 

   Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt