BUDŻET OBYWATELSKI


Strona główna -> Samorząd -> Budżet obywatelski 2016 -> Jak złożyć wniosek?

Jak złożyć wniosek?

Budżet Obywatelski Rybnika   

Budżet obywatelski Miasta Rybnika

„Mam pomysł na … Rybnik”

 

Czas na pomysły,

czas na zgłaszanie projektów!

 

 

 

Jak to zrobić? Kto może zgłosić projekt?

 

Możliwość zgłoszenia projektu ma każdy mieszkaniec Rybnika, który ukończył 16 lat w dniu zgłoszenia projektu.

  • Jeżeli projekt dotyczy pomysłu o charakterze lokalnym, który ma być zrealizowany w danej dzielnicy, pomysłodawca musi zebrać grupę co najmniej 15 osób, które również w dniu zgłoszenia projektu ukończyły 16 lat. Wnioskodawca oraz osoby popierające projekt muszą być zameldowane na pobyt stały lub czasowy w dzielnicy, której dotyczy projekt.
  • Jeżeli projekt ma charakter ogólnomiejski, grupa popierająca projekt musi być większa, tzn. liczyć co najmniej 30 osób. Wnioskodawca oraz osoby popierające projekt również muszą mieć ukończone co najmniej 16 lat i być zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terenie Rybnika.

 

Projekty należy zgłosić w terminie od 1 do 31 maja br. na specjalnym formularzu.

 

 

 

 

Jak prawidłowo wypełnić formularz?

 

1. Pobierz formularz z działu "Pobierz dokumenty" lub w Kancelarii Urzędu Miasta.

2. Sprawdź czyją własnością jest teren, na którym ma być zrealizowany projekt. Informację w powyższym zakresie możesz uzyskać na miejskiej stronie internetowej www.rybnik.eu w Rybnickim Systemie Informacji Przestrzennej

 

Podpowiadamy jak to zrobić krok po kroku:

 


Kilka kroków prowadzących do znalezienia miejskiego terenu, na którym można planować projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.


PDF (653 KB)

Pamiętaj! Zgłoszony projekt powinien dotyczyć wyłącznie terenów i obiektów gminnych!

 

3. Przygotuj kosztorys projektu i sprawdź, czy szacunkowa wartość proponowanego projektu nie przekracza kwoty przydzielonej dla Twojej dzielnicy lub Miasta Rybnika - kliknij, żeby zobaczyć kwoty dla dzielnicy i dla miasta (plik RTF).

4. Obowiązkowo dołącz mapkę, na której wskazana będzie lokalizacja projektu (może być to mapka z internetu).

5. Jeśli posiadasz dodatkowe materiały, np. zwymiarowane szkice sytuacyjne, plany, zdjęcia, wizualizacje  – dołącz je do wniosku.

6. Wypełnij wszystkie pola, oszacuj koszty projektu (zobacz orientacyjne koszty poszczególnych usług – w dziale Szacunkowe koszty).

7. Obowiązkowo dołącz listę osób popierających projekt.

8. Wybierz jedną z trzech możliwości złożenia gotowego formularza:

  • wyślij elektronicznie (skan oryginalnych dokumentów wraz z listą poparcia) na adres: ngo@um.rybnik.pl,
     
  • lub wyślij pocztą na adres: Biuro Organizacji Pozarządowych i Sportu Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik,
     
  • lub złóż osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2.

 

 

 

Jeżeli masz wątpliwości i chcesz skonsultować swój pomysł, przyjdź do urzędu w czwartek 14 lub 21 maja br., będziesz mieć okazję sprawdzić, czy twój projekt:

 

-  jest możliwy do wykonania w danym roku budżetowym,

-  jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

-  jest zgodny z zadaniami własnymi gminy lub powiatu,

-  dotyczy terenów i obiektów należących do miasta.

 

Umów się na konsultacje, dzwoniąc pod numer 32 43 92 005, lub napisz do nas

 

                                 ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt