INFORMATOR:


Strona główna -> Informator -> Sport

Sport


  Kluby sportowe działające w Rybniku:


  Infrastruktura sportowa w Rybniku:

     Rybnicka Rada Sportu
  Powołana przez Prezydneta Miasta Rybnika Rybnicka Rada Sportu, swoją czteroletnią kadencję rozpoczęła 14 kwietnia 2015 roku. W jej skład wchodzą:

  • Krystian Fajkis (Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy)
  • Grzegorz Janik (Klub Sportowy „Energetyk ROW Rybnik”)
  • Maciej Kołodziejczyk (Stowarzyszenie Żużlowy Klub Sportowy „ROW Rybnik”)
  • Lech Kowalski (Towarzystwo Sportowe „Volley” Rybnik)
  • Aleksander Larysz (Klub Olimpijczyka „Sokolnia”)
  • Mirosław Małek (Towarzystwo Sportowe „Kuźnia”)
  • Kazimierz Mikołajec (Basket ROW Rybnik Sp. z o.o.
  • Grzegorz Ochojski (Miejskie Towarzystwo Piłki Nożnej)
  • Michał Olszar (Towarzystwo Lekkoatletyczne „ROW” Rybnik)
  • Przemysław Paluch (Klub Sportowy „Silesia” Rybnik)
  • Marek Pietras (Basket ROW Rybnik Sp. z o.o., Klub Sportowy „Energetyk ROW Rybnik”, Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy, Towarzystwo Sportowe „Volley” Rybnik)
  • Mariusz Wowra (Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego).


  Do głównych zadań Rybnickiej Rady Sportu należy m.in. opiniowanie Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika w zakresie kultury fizycznej oraz projektu budżetu miasta Rybnika w części dotyczącej kultury fizycznej, opiniowanie spraw dotyczących przyznawania i pozbawiania nagród, wyróżnień oraz stypendiów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych. Zadaniem Rybnickiej Rady Sportu będzie też opracowywanie rocznych raportów o stanie sportu w Rybniku. Rada może także wyrażać swoje zdanie na temat programów rozwoju bazy sportowej na terenie Rybnika (w tym w szczególności na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej) oraz projektów uchwał określających warunki i tryb finansowania zadań, polegających na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
  Rada będzie ponadto konsultowała kierunki działania miasta w zakresie kultury fizycznej – będzie to m.in. określanie dyscyplin wiodących oraz przedstawianie propozycji kryteriów podziału środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta na kulturę fizyczną.  ODWIEDŹ RYBNIK NA:
  Facebook/rybnikeu
      
  YouTube/rybnikeu
   
  twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
  CYTAT DNIA
  Do zwycięstwa trzeba nam odwagi, odwagi i jeszcze raz odwagi...
  PLAN MIASTA
  Plan Miasta - mapa Google
    
  Rybnicki System Informacji Przestrzennej

  GAZETA RYBNICKA

   Gazeta Rybnicka - aktualny numer


    Poprzednia strona  
  Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt