GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny

Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika

Priorytet V „Środowisko”
Działanie 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii’
Beneficjentem projektu jest Miasto Rybnik. Projekt realizowany przez  Miasto Rybnik.


Całkowita wartość Projektu wynosi 1 446 601,00 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą  1 446 601,00 zł.
Środki funduszu w kwocie 1 229 610,85 zł co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.
Wkład własny Miasta w kwocie 216 990,15 zł stanowi 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Przedmiotem projektu jest: wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika. W ramach projektu przewiduje się remont istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez zabudowę kompletnego systemu solarnego wspomagającego wytworzenie ciepłej wody użytkowej, Projekt obejmie 28 budynków użyteczności publicznej. Bezpośrednim celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Rybnika i tym samym zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery.


Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać...
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt