BUDŻET OBYWATELSKI


Strona główna -> Samorząd -> Budżet obywatelski 2016 -> Informacje ogólne

Informacje ogólne

Budżet Obywatelski Rybnika   

3 miliony na budżet obywatelski 2016 w Rybniku

 

Rusza trzecia edycja budżetu obywatelskiego w Rybniku. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano trzy miliony złotych – dwa z nich przeznaczone zostaną na dzielnicowe projekty lokalne, dodatkowy milion – na projekty ogólnomiejskie.

 

Budżet obywatelski w Rybniku
Budżet obywatelski funkcjonuje w Rybniku od 2013 roku. Projekty wybrane przez mieszkańców do realizacji w danym roku wprowadzane są w życie w roku kolejnym. W dwóch poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego miasta Rybnika do realizacji w latach 2014 i 2015 wybrano łącznie 54 projekty, które oszacowano na łączną kwotę ponad 3,6 miliona złotych.

Ta forma wydatkowania publicznych środków finansowych umożliwia mieszkańcom zabranie głosu na temat tego, jakie przedsięwzięcia powinny zostać zrealizowane w mieście, zwłaszcza w konkretnej dzielnicy.
– Budżet obywatelski to przede wszystkim szansa na wdrożenie pomysłów ważnych dla lokalnej społeczności. To także okazja do tego, by aktywnie uczestniczyć w życiu swojej małej ojczyzny, podejmować decyzje służące jej rozwojowi, zyskać poczucie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie i pogłębić związek z miejscem swojego zamieszkania. Dzięki współdziałaniu z innymi mieszkańcami, budżet obywatelski jest także doskonałym sposobem na integrację społeczną – podkreśla prezydent Rybnika, Piotr Kuczera.

 


Ile do wydania ?
Już niedługo decydować będziemy o tym, co w ramach budżetu obywatelskiego powstanie w roku 2016. Na tę edycję zaplanowano w sumie trzy miliony złotych.
Dwa miliony złotych przeznaczone zostaną na dzielnicowe projekty lokalne. Wysokość kwoty przypadającej danej dzielnicy uzależniona jest od liczby mieszkańców. Nowością w stosunku do poprzednich edycji budżetu obywatelskiego jest zaplanowanie dodatkowo kwoty jednego miliona złotych na projekty o charakterze ogólnomiejskim – wartość pojedynczego projektu nie może tu jednak przekraczać kwoty pięciuset tysięcy złotych.
Informacja na temat kwot budżetu obywatelskiego w Rybniku na 2016 rok w zarządzeniu prezydenta miasta – kliknij, żeby przeczytać więcej

 

 

Ile dla dzielnicy w ramach budżetu obywatelskiego*

 

Grupa I po 40 000 zł

 

Chwałęcice, Golejów, Grabownia, Kłokocin, Meksyk, Ochojec, Radziejów, Stodoły, Wielopole

 

Grupa II po 70 000 zł

 

Gotartowice, Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia, Niewiadom, Orzepowice, Paruszowiec- Piaski, Popielów, Rybnicka Kuźnia, Zamysłów, Zebrzydowice

 

Grupa III po 90 000 zł

 

Boguszowice Stare, Chwałowice, Rybnik-Północ, Smolna, Śródmieście

 

Grupa IV po 140 000 zł

 

Boguszowice- Osiedle, Niedobczyce

 

Grupa V po 210 000 zł

 

Maroko-Nowiny

 

 

1 000 000 zł na projekty o charakterze ogólnomiejskim

 

* Wysokość kwoty przypadającej danej dzielnicy uzależniona jest od liczby mieszkańców

 

 


Kalendarium wydarzeń
Zgodnie z przyjętym zarządzeniem prezydenta miasta harmonogramem propozycje projektów do budżetu obywatelskiego będzie można składać od 1 do 31 maja. Od początku czerwca do końca sierpnia zgłoszone projekty będą weryfikowane formalnie przez Biuro Organizacji Pozarządowych i Sportu oraz merytorycznie przez wskazane jednostki organizacyjne miasta. W tym czasie ustalone zostaną listy projektów do głosowania, wyznaczeni zostaną też moderatorzy prezentujący projekty oraz przygotowane zostaną prezentacje projektów. Na pierwszą połowę września zaplanowano głosowanie mieszkańców nad zgłoszonymi propozycjami projektów. Do 20 października poznamy informacje o projektach wybranych do realizacji, które następnie zostaną wpisane do projektu budżetu miasta.
Procedurę zgłaszania projektów, zasady i tryb ich wybierania określać będzie Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika, który podany zostanie do publicznej wiadomości do końca kwietnia.
Więcej informacji na temat tego, czym jest budżet obywatelski na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – kliknij, żeby przeczytać


Co to jest budżet obywatelski inaczej partycypacyjny?
Partycypacja to inaczej współuczestniczenie. Dzięki budżetowi partycypacyjnemu mieszkańcy gminy, dzielnicy, wsi lub osiedla mogą uczestniczyć w projektowaniu lokalnych wydatków . Władze oddają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami decydują, na co przeznaczyć pieniądze. Robią to poprzez:
• uczestniczenie w określaniu najpilniejszych wydatków,
• składanie własnych propozycji
• większą rolę w kontroli wydatków publicznych.

 

 

W odróżnieniu od konsultacji społecznych, w wypadku budżetu partycypacyjnego decyzje podjęte przez mieszkańców są wiążące. Jest wiele różnych modeli takiego tworzenia budżetu. W każdym z nich zakres bezpośredniego wpływu mieszkańców jest różny. Jednak najważniejsze to umożliwienie mieszkańcom zabrania głosu.
[Źródło: https://mac.gov.pl/budzet-partycypacyjny]

 ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt