WALKA ZE SMOGIEM

   

Strona główna -> Samorząd -> Walka ze smogiem -> Dotychczasowe działania miasta

Dotychczasowe działania miasta

Walka ze smogiem - strona główna   

 

 

Dotychczasowe działania miasta - inwestycje i dofinansowania:

 


Dotacje na modernizacje systemów grzewczych, instalację odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika (wnioski składane od 1.04.2016 r.)


PDF (29 KB)

Liczba dofinansowanych instalacji w indywidualnych budynkach mieszkalnych od 2011 do 2015 r.


PDF (60 KB)

Zrealizowane i planowane inwestycje mające wpływ na ograniczenie niskiej emisji w budynkach miejskich Miasta Rybnika


PDF (79 KB)

Działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku na rzecz ograniczenia niskiej emisji od 2002 r.


PDF (64 KB)

 


 


Dotychczasowe, ważniejsze działania miasta, mające na celu walkę z zanieczyszczeniem powietrza w Rybniku:

 

  • Dofinansowania:

 

Od początku kwietnia 2016 r. mieszkańcy Rybnika będą mogli składać wnioski o dofinansowanie do inwestycji ekologicznych na nowych zasadach. Nowy regulamin dotacji opracowano po to, by wzmocnić dotychczasowe działania na rzecz poprawy środowiska – przede wszystkim jakości powietrza – w mieście.

 

Wniosek do pobrania (w wersji DOC lub PDF):

 

Wniosek o dofinansowanie do inwestycji ekologicznych


DOC (39 KB)

 

Wniosek o dofinansowanie do inwestycji ekologicznych


PDF (87 KB)

 

***

 

Miasto Rybnik od 1995 r. stara się przeciwdziałać zjawisku „niskiej emisji” realizując dla swoich mieszkańców program dopłat (w formie dotacji) do modernizacji systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych. Obecnie miasto proponuje mieszkańcom dwie odrębne możliwości dofinansowań do inwestycji ekologicznych:
      =>  zabudowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła), modernizacja lub wymiana źródła ciepła, zastępując go bardziej ekologicznym (ogrzewaniem olejowym, gazowym, elektrycznym, przyłączeniem do sieci c.o., ekologicznym kotłem na paliwo stałe) - max 50 % wys. poniesionych kosztów (rocznie w budżecie miasta przeszło 1 mln zł - z czego realizowanych jest ok. 300 wniosków)
    =>  od 2011 r. realizuje Program Ograniczenia Niskiej Emisji, ukierunkowany na zabudowę kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych (100 wniosków rocznie)

Podpisana umowa z NFOŚiGW na dofinansowanie stworzenia Planu Gospodarki Emisyjnej dla Rybnika, który warunkuje ubieganie się o środki z UE na walkę z niską emisją.

Więcej informacji o dofinansowaniach: tutaj (plik PDF)

 

 

  • Termomodernizacja:

W wyniku realizacji działań związanych z likwidacją ”niskiej emisji” od kilku lat konsekwentnie prowadzona jest termomodernizacja i modernizacja kotłowni w placówkach oświatowych, obiektach kultury oraz innych obiektach użyteczności publicznej należących do Miasta. Wymierne efekty termomodernizacji wyraźnie widoczne są już w placówkach, w których w ostatnim czasie miasto przeprowadziło tego typu inwestycje: m.in. w SP nr 22 (dz. Niedobczyce), SP 34 (dz. Smolna)  Zespole Szkół nr 3 (dz. Maroko-Nowiny), Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych (dz. Maroko-Nowiny), Zespole Szkół Budowlanych (dz. Meksyk) czy Zespole Szkół nr 2 w Rybniku (Śródmieście).

 

  • Konferencja „Skąd się bierze smog w Rybniku – styczeń 2013

Podjęte na konferencji w Urzędzie Miasta Rybnika wnioski sugerują też nałożenie na właścicieli nieruchomości ustawowego obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącego ciągu ciepłowniczego. Podłączenie do ciepłociągu nie obowiązywałoby, gdyby istniała możliwość innego ekologicznego ogrzewania (np. podłączenie do gazociągu). Proponowane rozwiązanie byłoby jednocześnie bodźcem do zintensyfikowania polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw ciepłowniczych i budowy nowych ciepłociągów.
Więcej o konferencji =>tutaj

 

  • Lobbing w sprawie rozwiązań systemowych/ustawowych (Minister Środowiska, Marszałek Województwa Śląskiego)

 

  • Akcja „Paląc śmieci – trujesz dzieci”:

Kampania informacyjna, prowadzona w latach 2012-2013, przypominająca o zakazie palenia śmieci w piecach domowych. Zakres kampanii obejmował miejskie billboardy przy drogach, plakaty w szkołach, przedszkolach, siedzibach rad dzielnic, domach kultury, bibliotekach, sklepach, słupach ogłoszeniowych, a także w miejskich urzędach i instytucjach. Konsekwentne prowadzenie tego typu działań powoli przynosi już efekty - zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców jest bowiem podstawowym warunkiem skuteczności walki z niską emisją.  
Więcej o akcji =>tutaj

 

  • Kontrole Straży Miejskiej i ich wymierne efekty w postaci kar nałożonych na mieszkańców, którym udowodniono spalanie śmieci.
    Więcej o działaniach SM =>tutaj

 

  • Akcja "Czyste niebo dla Rybnika":

Prowadzona przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej rozbudowa sieci ciepłowniczej i możliwości podłączania budynków do ciepłociągu.
Więcej o akcji =>tutaj   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu

ZOBACZ KONIECZNIE

 

 Gmina z dobrą energią

 

 

Wyjście smoga

 

 Ekologiczna Gmina  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt