WALKA ZE SMOGIEM

   

Strona główna -> Samorząd -> Walka ze smogiem -> Jak sobie radzić?

Jak sobie radzić?

Walka ze smogiem - strona główna   

Jak sobie radzić w sezonie grzewczym, kiedy zanieczyszczone powietrze szczególnie daje się nam we znaki?

 

 

Grupami ludności najbardziej narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego PM10 są:

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (zwłaszcza astmy oskrzelowej), osoby z niewydolnością układu krążenia, w szczególności dzieci i osoby starsze,
  • osoby wykonujące znaczny wysiłek fizyczny na wolnym powietrzu (np. ciężka praca fizyczna, intensywny trening sportowy).

Osoby podatne na zanieczyszczenia, a więc dzieci i dorośli z przewlekłymi chorobami układu oddechowego - takimi jak astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie oskrzeli lub rozedma płuc mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podobne zalecenie dotyczy osób z przewlekłymi chorobami serca, u których może wystąpić pogorszenie samopoczucia.
 

 

Środki ostrożności, które powinny być podjęte przez najbardziej narażone grupy ludności, to:

  • unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym, zwłaszcza w pobliżu ulic o dużym nasileniu ruchu,
  • zaleca się aby osoby z niewydolnością układu krążenia i przewlekłymi chorobami układu oddechowego, mające trudności z oddychaniem, pozostawały w pomieszczeniach, a także
  • ograniczenie korzystania z pojazdów samochodowych w celu zmniejszenia w powietrzu zawartości dwutlenku siarki.


Urząd Marszałkowski, po konsultacji ze specjalistami medycyny, meteorologii i służbami ekologicznymi zwraca się z apelem do mieszkańców tych rejonów województwa o:

  • ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych;
  • rezygnację ze spacerów z dziećmi;
  • ograniczenia spalania niskojakościowych paliw takich jak: muły i miały węglowe oraz stosowanie do celów grzewczych gazu (w przypadku posiadania odpowiedniego pieca), bądź grzejników elektrycznych;
  • unikanie wychodzenia z domów, szczególnie przez osoby wrażliwe na zanieczyszczenia.

    

Bieżące informacje na temat stanu zanieczyszczenia powietrza w Rybniku, śledzić można TUTAJ

 

Przypominamy o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w paleniskach domowych!   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu

ZOBACZ KONIECZNIE

 

 Gmina z dobrą energią

 

 

Wyjście smoga

 

 Ekologiczna Gmina  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt