WALKA ZE SMOGIEM

   

Strona główna -> Samorząd -> Walka ze smogiem -> Działania Straży Miejskiej

Działania Straży Miejskiej

Walka ze smogiem - strona główna   

Działania Straży Miejskiej

 

Mieszkańcy Rybnika skarżą się, że wieczorami nie można otworzyć okna, już nawet popołudniu wyjście na spacer nie należy do przyjemnych doświadczeń. 
Sytuacji nie poprawiają niestety właściciele nieruchomości, ogródków działkowych oraz wszystkie te osoby, które zamiast kompostować odpady roślinne wolą je spalić. Świadomość społeczna konsekwencji spalania odpadów jest dosyć wysoka, jednak problem wciąż tkwi w naszej mentalności i przyzwyczajeniach. Wrzucenie woreczka foliowego zamiast do kosza na śmieci, do pieca, wciąż wielu mieszkańcom Rybnika nie stwarza większych problemów.
Wciąż wiele osób sądzi, że spalanie odpadów generuje oszczędności i to nie tylko materialne wynikające z konieczności zakupu odpowiedniego paliwa przeznaczonego do spalania w kotłach centralnego ogrzewania, ale także oszczędność czasu, który trzeba poświęcić podczas segregowania odpadów. Często strażnicy słyszą kuriozalne wręcz tłumaczenia sprawców wykroczeń, którzy argumentują spalanie odpadów tym, że ta butelka plastikowa szybciej zniknie w piecu, a niżeli podczas samoistnego rozkładu.


Co więc należy zrobić, by ukrócić proceder spalania odpadów ? 

Nie bójmy się powiadamiać odpowiednie służby. Każda informacja dotycząca spalania odpadów, czy nieprawidłowej prowadzonej gospodarki odpadami, jest sprawdzana i weryfikowana przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Rybniku. Dzielnicowy po otrzymaniu takiego zgłoszenia przeprowadza kompleksową kontrolę posesji. Kontrola ta polega na sprawdzeniu numeru porządkowego posesji, sprawdzeniu prowadzonej przez właściciela nieruchomości gospodarki odpadami stałymi oraz ciekłymi, a także czy znajdujące się na terenie nieruchomości zwierzęta zostały poddane obowiązkowym szczepieniom. Podczas takiej kontroli strażnicy sprawdzają w szczególności, czy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, jak wygląda postępowanie z odpadami zielonymi, czy właściciel nieruchomości przyłączył się do istniejącej kanalizacji, czy zapewnia regularny wywóz nieczystości z osadnika ekologicznej oczyszczalni ścieków, oraz czy regularnie zapewnia wywóz nieczystości z szamba.

 


W uzasadnionych przypadkach strażnik sprawdza czym opalany jest budynek, a także może pobrać próbki popiołu do dalszej analizy. 

Koszt takiego badania wynosi od 1000 do 1600 zł ( w zależności od miejsca, gdzie próbka jest badana - Laboratorium w Krakowie lub Katowicach ).

Grzywna za spalanie odpadów nałożona w drodze mandatu karnego może wynieść 500 zł.
Grzywna nakładana przez sąd może wynieść nawet 5000 zł.

 


Kto może zgłosić zauważone nieprawidłowości? Każdy!

 
Dzwoniąc na bezpłatny numer alarmowy 986 lub na numer tel. 32 42 27 254,

można w anonimowy sposób, przez 24 godziny na dobę powiadomić dyżurnego Straży Miejskiej w Rybniku o zaistniałej sytuacji. 


Interwencje można zgłaszać również:

 


Nie bójmy się tego robić, gdyż właśnie od Waszej, Drodzy Mieszkańcy wrażliwości na łamanie prawa, zależy to, w jakim środowisku żyjemy.

Od 1 stycznia do 30 września 2015 r. liczba zgłoszeń przyjętych przez dyżurnego Straży miejskiej w Rybniku wyniosła 8821, z czego zgłoszeń dotyczących spalania odpadów oraz innych nieprawidłowości na posesji odebraliśmy 594. Nasi strażnicy przeprowadzili 635 kontroli posesji, a liczba ta wciąż rośnie.

 


Na jakiej podstawie strażnik ma prawo do wejścia na teren nieruchomości oraz do kotłowni w celu przeprowadzenia kontroli ? 


Sprawę te reguluje art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn zm. ), a strażnik dokonuje kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Rybnika.

 


Do czego uprawniony jest strażnik podczas wykonywania kontroli? 

Funkcjonariusz straży miejskiej ma prawo do wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości przez całą dobę, obiektu bądź ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6:00 do 22:00, na pozostały teren.

Strażnik może przeprowadzić badania, bądź wykonać inne, niezbędne czynności kontrolne.
Żądać pisemnych lub ustnych informacji oraz wezwać i przesłuchać osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego. Funkcjonariusz ma prawo żądać okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Utrudnianie lub uniemożliwienie wykonania strażnikowi kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3 ( art. 225 § 1 Kodeksu karnego ).

 

 Straż Miejska Rybnik   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu

ZOBACZ KONIECZNIE

 

 Gmina z dobrą energią

 

 

Wyjście smoga

 

 Ekologiczna Gmina  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt