GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Świerklańskiej

"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Świerklańskiej"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Priorytet V „Środowisko”

 

Działanie 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii’

 

Beneficjentem projektu jest Miasto Rybnik. Projekt zrealizowany przez  Miasto Rybnik.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 3.443.678,02 zł.

 

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą  3.437.718,67 zł.

 

Środki funduszu w kwocie 2.922.060,86 zł (co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych).

 

Wkład własny Miasta w kwocie 521.617,16 zł stanowi 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

 

Przedmiotem projektu była kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej. W ramach projektu wykonano prace remontowo-budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej, ociepleniu wszystkich ścian oraz dachu budynku,  a także modernizacja: wymiennikowi, c.o. oraz węzła cieplnego, instalacji c.o., instalacji elektrycznych oraz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno -wywiewnej. Łączna kubatura budynków poddanych termomodernizacji wynosiła 27 083 m³. Bezpośrednim celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynków objętych projektem, co powinno przełożyć się na zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych podczas wytwarzania ciepła i tym samym w znacznym stopniu poprawić jakość powietrza w Rybniku i okolicach. Fot. Wydz. Promocji
Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, kogo dręczy myśl, że ktoś inny jest od niego szczęśliwszy.
(Seneka)
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt