BUDŻET OBYWATELSKI


Strona główna -> Samorząd -> Budżet obywatelski 2016 -> Szacunkowe koszty

Szacunkowe koszty

Budżet Obywatelski Rybnika   

 

Jednym z ważnych etapów przygotowania wniosku jest sporządzenie kosztorysu. Aby ułatwić szacowanie kosztów „pomysłów” na Rybnik, proponujemy zapoznać się z przygotowaną informacją. Należy pamiętać, że wskazane poniżej ceny są cenami szacunkowymi.  

 

 

Lp.

 

Nazwa usługi/dostawy

 

Średnia cena

 

 

INFRASTRUKTURA

 

1.

budowa 1 m2  chodnika z krawężnikiem

200-350 zł/m2

2.

remont 1 m2 drogi (wykonanie nakładki asfaltowej)

70 zł/m2

3.

wymiana 1 m2 chodnika na kostkę brukową

120-160 zł/m2

4.

ulepszenie 1 m2 drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy kruszywa łamanego

35zł/m2

5.

budowa zjazdu – podjazdu dla niepełnosprawnych

od 3.000 zł/mb

6.

budowa progu zwalniającego

3.000-4.000 zł

7.

ustawienie 1 stojaka rowerowego

250-750 zł

8.

budowa 1 miejsca parkingowego

6.900-9.300 zł

(280-350 zł/m2)

9.

budowa schodów

600-1.000 zł

10.

remont schodów

220-490 zł

11.

budowa 1 km ścieżki rowerowej

700.000 zł

200-350 zł/m2

12.

wybudowanie azylu/wysepki dla pieszych

3.000-3.500 zł

13.

odmalowanie pasów

900 zł

(90 zł/m2)

14.

montaż lustra drogowego

1.000 zł

15.

ustawienie latarni parkowej

5.000-6.000 zł

16.

ustawienie latarni ulicznej

8.000-9.000 zł

17.

zakup i montaż kamery monitoringu

20.000-30.000 zł

(bez kanalizacji)

 

MAŁA ARCHITEKTURA

 

18.

zakup ławki + montaż

700-2.000 zł

19.

zakup kosza na śmieci  + montaż

400-1.200 zł

20.

zakup i montaż tablicy informacyjnej

600-1.000 zł

21.

budowa piaskownicy 3,0m x 3,0m – piaskownica modułowa, betonowa, listwy plastikowe

3.500 – 7.000 zł

22.

wykonanie siłowni na wolnym powietrzu

2.800-3.700 zł/szt.

(w zależności od rodzaju urządzeń)

23.

budowa placu zabaw

65.000 zł

(pow. 120m2, 4 urządzenia, ogrodzenie wys. 1,1m)

24.

wyłożenie placu zabaw poliuretanem

250-600 zł/m2

 

FAUNA I FLORA

 

25.

krzew liściasty (nasadzenie)

45 zł

26.

krzew iglasty (nasadzenie)

80 zł

27.

drzewo liściaste

190-500 zł

28.

drzewo iglaste

300 zł

29.

klomb

110 zł/m2

30.

żywopłot

150 zł/mb

31.

pielęgnacja krzewów

28 zł/szt.

32.

cięcie żywopłotu

15 zł/m2

33.

wykonanie 1 m2  trawnika

45 zł/m2

34.

zakup kosza na śmieci lub psie odchody

800 zł /szt.

 

 

 

Zachęcamy do składania propozycji, tzw. „projektów miękkich”, realizowanych np. w obszarze upowszechniania kultury w mieście. Podpowiadamy, jakie propozycje projektów można przygotować oraz jakie rodzaje przykładowych kosztów mogą one zawierać:

 

 

1. Organizacja plenerowych imprez środowiskowych (festynów, biesiad, dożynek, itp.)

 • koszty związane z programem artystycznym (wynagrodzenie zespołów, konferansjera, kabaretu),
 • wynajem toalet przenośnych,
 • wynajęcie sceny z zadaszeniem,
 • nagłośnienie, oświetlenie i obsługa akustyczna,
 • zakup nagród w konkursach dla dzieci,
 • koszty promocyjne (druk plakatów, zaproszeń, ulotek informacyjnych, itp.).

 

 

2. Organizacja konkursów dla mieszkańców dzielnicy (fotograficzne, wiedzy o dzielnicy/mieście, plastyczne, itp.)

 • koszty związane z zamieszczeniem informacji w prasie,
 • zakup nagród dla uczestników,
 • wynajęcie sali/pomieszczenia,
 • zakup materiałów dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia konkursu (materiały biurowe),
 • organizacja wystawy pokonkursowych prac.

 

 

3. Organizacja wyjazdów dla mieszkańców dzielnicy (wycieczki organizowane dla dzieci, seniorów, wybranych mieszkańców z wybranych grup – typu kobiet w wieku po 60 roku życia, itp.)

 

 • koszty przejazdu autokarem,
 • koszty biletów wstępu do muzeów, kin, teatrów, na koncert,
 • koszt poczęstunku dla uczestników,
 • opłata przewodnika.

 

 

4.  Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci (warsztaty artystyczne: plastyczne, muzyczne, graficzne teatralne, itp.), zajęcia grup hobbystycznych, nauka języków obcych, itp.

 • zakup materiałów dydaktycznych,
 • wynajęcie sali,
 • honorarium prowadzącego zajęcia,
 • koszty materiałów promocyjnych (plakatów, ulotek, informacji do mediów, itp.).


ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt