Strona główna -> Samorząd -> Segreguj.rybnik.eu

PSZOK

Segreguj.rybnik.eu


   

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Rybnik, ul. Kolberga 67

tel. 32 42 55 777

 

 

Godziny otwarcia:

PSZOK w Rybniku czynny jest:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 20:00,
 • w soboty od 9:00 do 17:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

 

 

Rodzaje przyjmowanych odpadów:

 • segregowane odpady komunalne (papier, szkło, metale, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne),
 • odpady zielone,
 • zużyte opony (z wyjątkiem opon z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego i urządzeń przemysłowych),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z samodzielnie prowadzonych remontów w gospodarstwach domowych w ilości 0,5 tony na nieruchomość na rok w szczególności odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz cegielniany, odpady z materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowa papa oraz materiały izolacyjne.

Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane.

 

Odpady można oddać bezpłatnie po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie Miasta Rybnika.

 

 

 


W PSZOK prowadzony jest spis osób dostarczających odpady. Niezbędne dane należy przedstawić na wniosku o przyjęcie odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów


Pobierz wniosek


PDF (185 KB)

 

Odpady odbierane sa od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Rybnika, dostarczenie odpadów do PSZOK może zostać zlecone na koszt właściciela osobie trzeciej lub podmiotowi gospodarczemu, przy czym transportujący musi przedłożyć pracownikowi PSZOK pisemne upoważnienie do przekazania, wystawione przez wytwórcę transpotowanych przez niego odpadów.


Pobierz upoważnienie


PDF (180 KB)

 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:


Pobierz regulamin


PDF (299 KB)

 


 

Uwaga!

 

Od dnia 6 października 2015 r. na terenie Miasta Rybnika zostały uruchomione Dodatkowe Punkty Odbioru Segregowanych Odpadów Komunalnych (POSOK) przyjmujące bezpłatnie odpady zbierane w sposób selektywny od mieszkańców naszego Miasta.

 
POSOKi zlokalizowano przy ul. Oskara Kolberga 65, ul. Przemysłowej 35 oraz ul. Pod Lasem 70B.
 
Punkty czynne są w następujących dniach:
 • ul. O. Kolberga 65
  poniedziałek-piatek 15:00 - 19:00
  sobota 7:00-14:00

 • ul. Przemysłowa 35
  wtorek, czwartek 07:00 - 16:00
  sobota 07:00-14:00
 • ul. Pod Lasem
  wtorek, czwartek 07:00 - 15:00
  sobota 07:00 - 14:00.

 

W Dodatkowych Punktach Odbioru Segregowanych Odpadów Komunalnych można oddać następujące frakcje odpadów:

 • plastik,
 • metal
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • szkło,
 • papier,
 • odpady zielone,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony.


   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
RYBEK SEGREGUJE

RYBEK SEGREGUJE

APLIKACJA WYWOZIK

Aplikacja Wywozik

          Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt