BUDŻET OBYWATELSKI

   

Strona główna -> Samorząd -> Budżet Obywatelski 2018 -> Informacje ogólne

Informacje ogólne

Budżet Obywatelski 2018   

Informacje ogólne

Rozpoczynamy pierwszy etap realizacji piątej edycji budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika „Mam pomysł na Rybnik”. Od 1 do 31 maja br. mieszkańcy Rybnika będą mogli zgłaszać swoje pomysły na projekty.W tym roku został przyjęty Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika, który wprowadza zmiany w stosunku do zasad obowiązujących w latach ubiegłych.

 

Do najważniejszych zmian należą:  

 

  • umożliwienie realizacji inwestycji w zakresie obiektów małej architektury, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki); na terenach zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, po spełnieniu określonych warunków oraz podpisaniu umowy pomiędzy Miastem Rybnik, a spółdzielnią mieszkaniową;
  • możliwość zgłaszania pomysłów przez mieszkańców Miasta Rybnika (do tej pory wnioskodawcami mogły być osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy  na terenie Rybnika);
  • możliwość głosowania na projekty lokalne bez względu na dzielnicę zamieszkania (do tej pory na projekty lokalne mogły głosować osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy zgodnie z dzielnicą zameldowania);
  • brak konieczności dołączania list osób popierających projekt (do tej pory wnioskodawca zgłaszający projekt lokalny był zobowiązany dołączyć listę 15 osób popierających projekt lokalny, natomiast w przypadku projektu ogólnomiejskiego – 30 osób);
  • brak obowiązku wpisywania nazwiska panieńskiego matki na karcie do głosowania;
  • możliwość korekty wniosków, najpóźniej na 7 dni po ogłoszeniu listy projektów.

 

Wnioski można składać przez cały maj:

 

  • listownie na adres: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik,
  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 (od 4 maja br., z uwagi na dni wolne) ,
  • elektronicznie poprzez przesłanie skanu formularza wraz z załącznikami na adres e-mail: ngo@um.rybnik.pl


   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt