Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W środę, 26 stycznia br. o godz. 16.00 w sali nr 108 Urzędu Miasta Rybnika odbędzie się kolejna sesja zwyczajna Rady Miasta Rybnika.Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Porządku i Bezpieczeństwa.
 5. Zmiany w budżecie miasta Rybnika na 2005r.
 6. Zmiany w uchwale w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis.
 7. Przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika na lata 2004 – 2006 /Program – do wglądu w Biurze Rady/.
 8. Zmiany w statutach jednostek pomocy społecznej :
  a) Domu Dziecka,
  b) Ośrodka Pomocy Społecznej,
  c) Miejskiego Domu Pomocy Społecznej,
  d) Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie,
  e) Zespołu Ognisk Wychowawczych.
 9. Zmiana w uchwale w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie.
 10. Zmiana w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
 11. Zatwierdzenie aneksu w zakresie lat 2005–2006 do planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2004–2006 – PWiK.
 12. Przyznanie Politechnice Śląskiej w Gliwicach dofinansowania z GFOŚr i GW.
 13. Przyjęcie regulaminu określającego na rok 2005 wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik /Regulamin do wglądu w Biurze Rady/.
 14. Przyjęcie regulaminu przyznawania nagród Prezydenta i dyrektora szkoły dla nauczycieli /Regulamin do wglądu w Biurze Rady/.
 15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów dzielnicy Orzepowice.
 16. Zbycie, nabycie...
 17. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 18. Zakończenie sesji.

Źródło: Biuro Obsługi RadyPoleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2005-01-25

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać...

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt