Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W środę, 30 marca br. sali nr 108 Urzędu Miasta Rybnika odbędzie się kolejna sesja zwyczajna Rady Miasta Rybnika.Początek sesji godz. 16.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście
 4. Sprawozdania z działalności policji, straży oraz służb inspekcyjnych Miasta Rybnika za 2004 rok.
 5. Wygaśnięcie mandatu radnego.
 6. Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki „HOSSA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz objęcie nowopowstałych udziałów.
 7. Zmiany w budżecie miasta na 2005 r.
 8. Ustalenie kierunków działania Prezydenta Miasta w sprawie przystąpienia do realizacji projektu dot. ul. Żorskiej.
 9. Ustalenie najniższego wynagrodzenia i wartości punktu w Zarządzie Zieleni Miejskiej.
 10. Ustalenie najniższego wynagrodzenia i wartości punktu w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej.
 11. Ustalenie najniższego wynagrodzenia i wartości punktu w „Bushido”.
 12. Ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 13. Określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
 14. Ustalenie zasad obowiązujących w zakresie sprawienia pogrzebu przez Gminę.
 15. Zwrot wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe, zasiłki celowe i usługi przyznane pod warunkiem zwrotu.
 16. Określenie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2005.
 17. Upoważnienie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 18. Organizacja i szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
 19. Zatwierdzenie projektu pn. „Przełam bariery spóbuj swoich sił na rynku pracy”.
 20. Zatwierdzenie projektu pn. „Wykwalifikowane kadry instytucji publicznych bliżej niepełnosprawnych”.
 21. Ustalenie regulaminu płacy nauczycieli na 2005 rok / regulamin do wglądu w Biurze Rady/
 22. Regulamin przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły /regulamin do wglądu w Biurze Rady/.
 23. Przyjęcie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Rybnika.
 24. Likwidacja publicznego Przedszkola nr 45 w Rybniku przy ul. Wrębowej 21.
 25. Ogłoszenie w roku 2005 konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 w Rybniku, ul. Niedobczycka 191 prowadzonej przez Miasto Rybnik oraz powołania przedstawicieli Miasta do pracy w komisji konkursowej.
 26. Zajęcie stanowiska wobec wezwania mieszkańców dzielnicy Orzepowice miasta Rybnika do usunięcia naruszenia prawa wynikającego z uchwały nr 478/XXX/2005 RMR z dnia 26 stycznia 2005 r.
 27. Zbycie, nabycie...
 28. Komunalizacja mienia.
 29. Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika.
 30. Rozpatrzenie skarg.
 31. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 32. Zakończenie sesji.

Źródło: Biuro Obsługi RadyPoleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2005-03-24

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy.
Sokrates

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt